Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst

Beleidskader voor windenergie

Op 20 mei heeft het college ingestemd om het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ ter besluitvorming aan de raad voor te stellen. Een grote groep inwoners, experts en organisaties is in dit proces betrokken geweest. U vindt meer informatie en de documenten op www.bronckhorst.nl/windenergie


De raad behandelt het voorgestelde beleidskader tijdens de commissievergadering van 16 juni (was in eerste instantie 17 juni) en neemt op 1 juli 2021 een besluit.