Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst

BKB Nieuws juni

BKB nieuws is een gezamenlijke uitgifte van de gemeente Bronckhorst en de BKB.

In deze editie de bestuurscolumn met een oproep om elkaar te vertegenwoordigen in wederzijdse netwerken, een artikel over de nieuwe prefabhal van Ordelman en Dijkman en een column van wethouder Buunk over ondernemen in crisistijd.

Het volgende nummer komt uit op 29 september.
Als u kopij hebt graag voor 21 september toesturen aan het secretariaat.
 
Door de corona waren er geen activiteiten. Als het weer kan gaan we weer los :-)

Kijk dan op: https://www.bkbronckhorst.nl/agenda

Geen lid en wilt u eens geheel vrijblijvend een BKB bijeenkomst bijwonen?
Geef u dan op via secretariaat@bkbronckhorst.nl