Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst BKB verbindt en versterkt!

Disclaimer

Ondernemersvereniging Bedrijven Kring Bronckhorst hierna te noemen “BKB” streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt HPU echter niet, noch kan BKB hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan BKB zijn verstrekt.

BKB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij BKB of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BKB.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op secretariaat@bkbronckhorst.nl.