Als BKB zijn we blij weer een nieuw lid welkom te mogen heten.
 
Wim Fontein van Fontein Personeel van harte welkom!!.
Fontein Personeel is een uitzendbureau @ wervings- en slectiebureau met de focus op productiepersoneel arbeidsmigranten.
 
Kijk voor nadere informatie over dit nieuwe lid op:
 

 
BKB verbindt en versterkt!