Knipsel

Een jaarlijkse bijeenkomst, die ook dit jaar bij De Jongens in Hengelo (Gld.) werd gehouden.

Deze locatie verzorgde een perfecte avond in hun prachtige zaal, waar de ondernemers van de BKB zich thuis voelden. Wethouder Buunk en bedrijvencontactfunctionaris Mugge waren ook van de partij.

Het bestuur had de presentatie van de activiteiten en financiën van de ondernemersvereniging goed voorbereid, waarbij de bestuursleden zelf de microfoon ter hand namen om persoonlijk de agendapunten toe te lichten.

In de sfeer van het verbonden zijn met elkaar werden de activiteiten van 2019 doorgenomen. Naast de relevante kennissessies, bedrijvenbezoeken namen de leden ook deel aan netwerkbijeenkomsten zoals de BKB Rally en het running dinner.

Al deze activiteiten hebben tot gevolg dat de BKB groeit. Vorig jaar hebben zich een gezond aantal nieuw leden aangemeld en n.a.v. de ledenvergadering hebben aspirantleden hun interesse omgezet naar lidmaatschap.

Na de oproep van het bestuur aan de leden om eens na te denken over het eventueel zitting nemen in het bestuur, vanwege het (aankomende) natuurlijke vertrek van een aantal bestuursleden, werd enthousiast gereageerd. Een aantal leden heeft zich ondertussen positief uitgesproken en gaan dit jaar een bestuursvergadering bijwonen om daarna, in overleg met het bestuur, hun definitieve beslissing te nemen.

Daar zijn we absoluut heel blij mee, want de BKB ‘is here to stay’!

Wij als bestuur met de ondersteuning van de activiteitencommissie blijven ons committeren aan het verbinden en versterken van de ondernemers en kijken uit naar een goed en succesvol 2020 voor allen.

 

Benieuwd naar alle andere foto's? Volg de link... 

https://www.bkbronckhorst.nl/foto-s/bkb-ledenvergadering-2020

 


 
BKB verbindt en versterkt!