Achterhoekers hebben de beste sociale netwerken van Gelderland. Ze zijn veel lid van verenigingen en hebben goed contact met hun buren. Dat blijkt uit de monitor die we lieten maken om een beeld te krijgen van de sociale samenhang in Gelderland. In het onderzoek (PDF 7,8 MB) is onder andere gekeken naar de contacten van Gelderlanders met buren, familie en vrienden en hoe gelukkig mensen zijn. Conclusie: het gaat hier in Gelderland best goed!

Sociaal actief

Veel Gelderlanders zijn sociaal actief. Bijna 7 van de 10 inwoners is lid van een vereniging. De Achterhoek spant de kroon; 75% van de Achterhoekers zit bij een sport of andere vereniging. Gelderlanders zijn ook behulpzaam naar elkaar. Meer dan de helft helpt de buren weleens. Achterhoekers doen dat wederom het meest; 62% helpt hun buren. Volgens de onderzoekers heeft die piek waarschijnlijk te maken met het typisch Achterhoekse noaberschap.

Achterhoek met FoodValley meest vooruitstrevend

En de Achterhoek mag dan soms een wat ouderwets imago hebben, maar samen met mensen uit FoodValley zijn Achterhoekers het meest vooruitstrevend van alle Gelderse regio's. Daarbij zijn ze ook nog eens het meest zelfredzaam.

Stad en platteland

Naast verschillen per regio, zie je ook duidelijk onderscheid tussen stad en platteland. Op het platteland hebben mensen meer saamhorigheidsgevoel dan in de stad. Daarnaast doen stedelingen vaker een beroep op vrienden of familie dan op hun buren.

Genoeg te verbeteren

Ondanks de positieve resultaten valt er ook nog genoeg te verbeteren. Gelderlanders voelen zich gelukkig, maar minder gelukkig dan het Nederlands gemiddelde. Ook voelt 4 op de 10 Gelderlanders zich wel eens eenzaam. 'Maar met de sociale cohesie gaat het goed,’ concludeert gedeputeerde Bea Schouten. ‘Regio’s kunnen van elkaar leren, Achterhoekers hebben het beste netwerk en in Nijmegen hebben mensen het meest vertrouwen in elkaar. Beide zijn belangrijk voor cohesie.'

Samen sta je sterker

De monitor is bedoeld als nulmeting voor het provinciale programma leefbaarheid. Schouten gaat hem bespreken met de regio’s om te kijken wat daar beter kan. Schouten: ‘We willen Gelderland een nog fijnere provincie maken om in te wonen en onderlinge samenhang is daarbij belangrijk. Mensen weten vaak zelf heel goed wat daarvoor nodig is, daarom helpen we ze met activiteiten die bij hen in de buurt de sociale verbondenheid beter maakt.’

Toektoek voor Berg en Dal

Om dit te doen, werd een subsidieregeling gelanceerd en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland opgericht. Die club helpt mensen van een idee een plan te maken en dit uit te voeren. Een mooi voorbeeld is de toektoek in Berg en Dal. Het dorpshuis daar organiseert allerlei activiteiten, maar veel ouderen kunnen er moeilijk komen. Zij wonen in het dal en het dorpshuis staat op de berg. Marianne Zweers en Marike Sunnen wilden helpen. Als ze de ouderen nou eens rond konden rijden? Een mooi idee, maar daar hadden ze wel een voertuig voor nodig. Dat hebben ze mede van de provincie gekregen. Sinds kort rijden vrijwilligers in Berg en Dal ouderen rond in een elektrische toektoek. De toektoek is belangrijk voor het dorp. ‘Er wordt al fors gebruik van gemaakt.’ vertelt Marianne Zweers. ‘Het is meer dan van A naar B komen, er zijn ook allemaal gesprekken in de toektoek. Mensen die alleen zijn, komen nu ook hun huis uit.’

Nu de steden nog

Sinds begin dit jaar zijn door het programma leefbaarheid bijna 30 initiatieven mogelijk gemaakt. Schouten is daar blij mee, maar heeft wel een zorg: ‘Veel initiatieven komen uit dorpen, terwijl ook in de steden nog genoeg te doen is. Dat blijkt ook weer uit deze monitor.’ De leefbaarheidsalliantie gaat daarom kijken hoe ze ook in steden meer activiteiten van de grond krijgen. 
 
 
Voor de monitor Sociale samenhang in Gelderland ondervroeg bureau PON 3600 Gelderlanders, verspreid over alle regio's.

 

Op maandag 19 juni hebben de Secretaris Generaal, Marjan Hammersma, de directeur VO, Christianne Mathijssen en ambtenaren Krimp van het ministerie van OC&W een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te laten informeren over de samenwerking binnen het POA Achterhoek en het project STERA.

Wederom werd vastgesteld dat partijen in de Achterhoek elkaar goed weten te vinden. Maar ook dat deze samenwerking niet zomaar is te kopiëren naar andere regio’s. Het noaberschap en de gezamenlijk gevoelde knelpunten op de arbeidsmarkt (groot tekort aan geschoolde technici en zorgpersoneel) spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat er in de Achterhoek sprake is van 1 ROC met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor een goede samenwerking in de Achterhoek.

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van het Ministerie van OC&W zich laten informeren over het project STERA (Smart Technical Education Regio Achterhoek). STERA heeft als doel om VMBO leerlingen in staat te stellen om keuzevakken techniek te kunnen volgen, ongeacht of de VMBO school deze nog zelf kan aanbieden. De oplossing zit in het organiseren van praktijkleerplekken samen met het bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven.

Aan de orde kwam dat dergelijke projecten cruciaal zijn om voldoende technische scholingsmogelijkheden in stand te houden bij een verdere leerlingendaling in de Achterhoek. STERA wordt ook gezien als een kans om leerlingen van het VMBO een goed beroepsbeeld te geven en kennis te laten maken met de nieuwste technieken. Het ministerie onderkent dat er financiële ruimte nodig is binnen het VO voor het ontwikkelen van dit soort oplossingen.

Het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek is met 367 verder afgenomen tot 6.226. Dat is 5,6% minder dan een maand eerder en 20,4% minder dan een jaar geleden. UWV verwacht dat de WW tot eind 2017 verder daalt tot circa 5.500.

WW in de Achterhoek daalt sterker dan landelijk

Eind mei waren er de Achterhoek 6.226 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% minder dan een maand eerder, en 14,6% minder dan een jaar geleden. Daarmee daalt de WW in de Achterhoek opnieuw sterker dan landelijk. In Nederland als geheel daalde de WW in mei met -3,9% en in de afgelopen 12 maanden met 13,9%. Het WW-percentage in de Achterhoek ligt nu op 4,1%, tegen 4,3% landelijk.

UWV verwacht tot eind 2017 verdere daling WW

Eind mei publiceerde UWV haar Arbeidsmarktprognose 2017-2018. In deze prognose verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek eind 2017 uitkomt op ongeveer 5.500. Daarmee zou het WW-percentage verder afnemen tot 3,6%. Door seizoensinvloeden zijn de komende maanden nog verdere dalingen van het aantal WW-uitkeringen te verwachten, waarna de WW in de laatste maanden van het jaar weer iets kan toenemen. In de zomer is er namelijk meer werk in bijvoorbeeld de horeca, terwijl er in november en december minder werk is in bijvoorbeeld de bouw en landbouw. Zie voor meer informatie ook de Factsheet arbeidsmarktregio Achterhoek_mei2017

 algemeen bestuur regio achterhoek 31 mei 2017 website

Mark Boumans is aangewezen als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten.  De heer Boumans is sinds 18 mei burgemeester van Doetinchem. Ook nieuw in het bestuur is Joris Bengevoord, recent benoemd tot burgemeester van Winterswijk.

Achterhoekse belangen
Regio Achterhoek zet zich op allerlei manieren in om de belangen van de Achterhoek te behartigen bij partners als provincie, Rijk en Europa. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Leidend daarbij is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. Het zwaartepunt van deze agenda ligt op het thema Werken/ Smart Industry, nodig om de Achterhoek economisch krachtig en daarmee leefbaar te houden.
Actuele onderwerpen voor de Achterhoek zijn daarnaast: samen met de vijf krimpprovincies meer aandacht van het Rijk vragen voor balans tussen Randstad en grensregio’s, de aanpak van leegstand, stimuleren van verduurzaming, zorg voor goede bereikbaarheid en versterken van de samenwerking met onze Duitse buurregio’s.

Bestuur Regio Achterhoek
In het algemeen bestuur hebben naast Mark Boumans en Joris Bengevoord zitting: Gerard Nijland (wethouder gemeente Aalten), Marijke van Haaren (wethouder gemeente Berkelland), Arno Spekschoor (vicevoorzitter, wethouder gemeente Bronckhorst), Peter Drenth (wethouder gemeente Doetinchem), Annette Bronsvoort (burgemeester gemeente Oost Gelre) en Bert Kuster (wethouder gemeente Oude IJsselstreek).
Het dagelijks bestuur bestaat uit Mark Boumans, Arno Spekschoor en Joris Bengevoord. De heer Bengevoord is als portefeuillehouder Grens afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van de in Gronau zetelende Euregio.

“D’r an!”
Nu alle functies weer goed bezet zijn, kan Regio Achterhoek op volle kracht doorwerken om de belangen van de inwoners van de Achterhoek te dienen. Er is nog heel veel te doen. Kortom: “D’ran!”

Op de foto:
Staand van links naar rechts: Bestuursleden Henk Hengeveld (vervanger Bert Kuster), Gerard Nijland, Arno Spekschoor, Joris Bengevoord en regiosecretaris a.i. Saar Veneman.
Zittend van links naar rechts: Bestuursleden Annette Bronsvoort, Mark Boumans (vz), Peter Drenth en Marijke van Haaren.

 

Zomaar een bedrijfspand op een industrieterrein, zoals er vele zijn in de Achterhoek. Wat er binnen allemaal gebeurt is niet zichtbaar, ook niet voor jonge talenten, en dat is zonde! Deze regio kent namelijk vele bedrijven en organisaties in ‘anonieme’ panden die topproducten en –diensten produceren en leveren. Om jongeren bewust te maken van deze prachtige bedrijven én de carrièrekansen die zij bieden is het project ‘CEO for a day’ bedacht.

CEO for a day is een project van Achterhoek2020 Jong dat studenten of starters tussen 16 en 26 jaar een dag koppelt aan de directeur (CEO) van een Achterhoeks bedrijf. Toen Marco Geurink, directeur bij full-service internetbureau Frontis uit Varsseveld, erover hoorde was hij meteen enthousiast. Met mededirecteuren Marco Willemsen en Sebastiaan Hemink koos hij als ‘CEO for a day’ voor Loes ten Dolle, een 22-jarige rechtenstudente uit Winterswijk. Geurink: “In de ICT werken veel mannen, dus gingen wij juist voor een vrouw. Bovendien sprak de ervaring, ambitie en studierichting van Loes ons alledrie aan.”

Recent zwaaide Loes de scepter over Frontis als directeur. “Een inspirerende dag, waarin zij als ambitieuze student ons nieuwe inzichten heeft gegeven, bijvoorbeeld over jonge talenten en carrièremogelijkheden in de Achterhoek”, blikt directeur Willemsen terug. “CEO for a day past prima in onze bedrijfscultuur om te blijven vernieuwen.”

Hoewel Frontis geen familiebedrijf is, is dat gevoel wel duidelijk aanwezig. Dat viel Loes ook op. “De drie directeuren hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, maar staan open voor elkaars mening en respecteren elkaar. Dat is denk ik hun sleutel voor goede samenwerking en succes binnen het bedrijf.” In een persoonlijke noot stelt ze: “Ik vind het belangrijk om hard te werken en te gaan voor succes, maar wel in een baan die je gelukkig maakt. Ik heb vandaag gezien dat dat goed kan bij een bedrijf in de Achterhoek!”

Bij elke match blijken jongeren onder de indruk van het bedrijf dat ze bezoeken. Zoals de 21-jarige student Oldrick Weenink uit Lievelde die een dag optrok met directeur Foppe Atema van metaalbedrijf Goma. In de bedrijfshal in Hengelo staan innovatieve fabricagelijnen met tientallen machines. Weenink: “Pas wanneer je er zelf in het echt voor staat, heb je door hoe indrukwekkend en handig deze machines zijn. En om ze te bedienen is goed opgeleid personeel nodig.”

Het project CEO for a day loopt nog het hele jaar. Beoogd doel is jongeren te interesseren en behouden voor de regionale arbeidsmarkt. Geïnteresseerde directeuren/managers die een jongere tussen de 16 en 26 jaar een kijkje in hun keuken willen bieden, kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Foto v.l.n.r.: Sebastiaan Hemink, Loes ten Dolle (CEO for a day), Marco Willemsen en Marco Geurink.

Achterhoek2020 Jong is het geheel van jongereninitiatieven in de Achterhoek met hetzelfde doel: de Achterhoek aantrekkelijk maken en houden voor jongeren. Om dit te bereiken zetten de initiatieven zich in voor carrièremogelijkheden en de bekendheid daarvan onder jongeren, passende en betaalbare huisvesting en het faciliteren van ontmoetingen voor jongeren in de Achterhoek.

 

We zijn blij u te kunnen melden dat we nu ook de Spannevogel uit Hengelo tot onze leden mogen rekenen. Contactpersoon is Bert Woerts, Bert van harte welkom!

 

Meer over onze nieuwe lid vindt u via deze link:

https://bkbronckhorst.nl/355-de-spannevogel

 

 

 achterhoeks lentdediner 2017 web

  

Op 10 mei 2017 bood een Achterhoekse delegatie voor de zesde keer het Lentediner voor Eerste– en Tweede Kamerleden aan in Den Haag. Het doel was om de Achterhoek als dé SmartHub-regio van Nederland op de kaart te zetten en met Kamerleden in gesprek te gaan over opgaven op het gebied van Smart Industry, leefbaarheid en bereikbaarheid. Zo’n vijftig (deels jonge) Achterhoekse ondernemers en bestuurders van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties brachten met succes de kracht van de Achterhoek naar voren en maakten werkafspraken met de Haagse politici. ‘Samen de Achterhoek nog krachtiger maken’ was de teneur van de avond in  Nieuwspoort.

Bekijk de video die Regio8 maakte tijdens het Lentediner

Zestien Eerste- en Tweede Kamerleden waren aanwezig, waaronder Annemarie Jorritsma (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Remco Dijkstra (VVD) en enkele nieuwe Kamerleden, zoals Lisa Westerveld (GL), Jessica van Eijs en Rob Jetten (D66). Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van Gelderland, riep het Rijk op om gebruik te maken van ‘de meest innovatieve regio van Gelderland’ en om hetgeen deze regio te bieden heeft een mooie plek in het regeerakkoord te geven. Ineke Dezentjé-Hamming (voorzitter van de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie), noemde de Achterhoek een zeer actieve regio die onderscheidend is op het gebied van innovatieve maakindustrie: “Een regio die gekoesterd moet worden”. Zij waarschuwde voor het groeiende gebrek aan juist opgeleide medewerkers. Daarom is nú gezamenlijke actie nodig.

SmartHub Achterhoek & jongeren
Smart Industry, leefbaarheid en bereikbaarheid stonden tijdens het Lentediner centraal. Alle drie zijn van groot belang om de regio vitaal en aantrekkelijk te houden. Jonge, bevlogen Achterhoekers hielden pitches over de kracht van het concept ‘Innovatiehubs’ en het unieke, nog te bouwen Campus Hotel voor studenten, ondernemers en bedrijven. Ook ‘smart mobility’ kwam aan bod, een manier om het vervoer voor inwoners in zowel steden als regio’s te regelen met (digitale) technologie. Jaco Geurts (CDA) beleefde vervolgens een unieke 3D-ervaring toen hij met een HoloLens van het Achterhoekse bedrijf Singa de wereld van Smart Industry binnenstapte.

Aan tafel!
Onder het genot van gerechten van Achterhoekse (sterren)koks ontstonden daarna levendige tafelgesprekken. De Kamerleden toonden veel enthousiasme en een uitgesproken wil om de Achterhoek samen verder te brengen. Erik Ziengs (VVD): “Maak een doordacht voorstel voor nieuwe, innovatieve onderwijsconcepten die aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven, zodat wij met goede voorstellen naar de Kamer kunnen.” Ook beseffen Kamerleden steeds meer dat het idee van groei als ultiem doel achterhaald is. Juist regio’s aan de rand van het land hebben door hun grensligging volop kansen; daarvan kan ook de rest van Nederland profiteren. “Meer regionale kracht in Den Haag”, was dan ook het devies. Meerdere personen van de Achterhoekse delegatie maakten afspraken met Kamerleden voor werkbezoeken, informatie-uitwisseling of zelfs uitwerking van voorstellen, zoals een verbeterplan voor het spoor.
“De Achterhoek is niet normaal … maar uitzonderlijk!” besloot Martijn van Helvert (CDA).

Bedrijven Kring Bronckhorst feliciteert Globe Security van harte met hun nieuwe vestiging in Overijssel en wij wensen Globe veel succes. Hieronder het nieuwsbericht.

Eindelijk is het officieel: vestiging Globe Overijssel is een feit!

Uitbreiding servicegebied
Met de uitbreiding van de Globe Group in Overijssel, kunnen we een nog grotere landelijke dekkingsgraad van beveiliging en beroepsverkeersregelaars in Nederland bieden waarbij de kennis van de regio en persoonlijke benadering nog altijd hoog in het vaandel blijft. 

Erik Paskamp
De dagelijkse bedrijfsvoering valt onder leiding van vestigingsmanager Erik Paskamp. Erik heeft zijn sporen in het beveiligingswezen ruimschoots verdiend door onder andere 23 jaar verbonden te zijn geweest aan de Marechaussee en deel te nemen aan missies met verhoogde veiligheidsrisico's. 

Gert-Jan Oplaat en Bennie Roozegaarde
De overige bestuurders van de vestiging in Markelo zijn Bennie Roozegaarde en Gert-Jan Oplaat. 

Bennie Roozegaarde is DGA en oprichter van de Globe Group. 
Regionaal en nationaal is Gert-Jan Oplaat onder andere bekend van zijn periode in de Tweede kamer, vroegere voorzitterschap bij de Kamer van Koophandel in Gelderland en overige bestuursfuncties. Gert-Jan is daarnaast sinds geruime tijd actief in de entertainmentwereld en is daardoor ook goed op de hoogte van het reilen en zeilen in deze branche. Bennie en Gert-Jan hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. 

Globe Group 
Globe Overijssel kan rekenen op een sterke achterban: Bennie Roozegaarde en mededirecteuren Mirjam en Ilse Roozegaarde zullen daar waar nodig is, hun ervaring en kennis delen om de vestiging zo snel mogeijk op de kaart te kunnen zetten. 

v.l.n.r.: Erik Paskamp, Mirjam Roozegaarde, Bennie Roozegaarde, Ilse Roozegaarde, Gert-Jan Oplaat

Op zaterdag 20 mei bent u van harte welkom om de aanleg van de nieuwe N18 Groenlo – Enschede (Twenteroute) een keer van dichtbij te bekijken. Het bouwterrein van Noaber18 is normaal gesproken niet toegankelijk, maar tijdens de Dag van de Bouw kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje nemen ‘achter de schermen’.

werkzaamheden nieuwe twenteroute n18 langs a35 onder viaduct westerval

Vanaf het projectkantoor (Jukkertweg 6 in Eibergen) en de bouwlocatie nabij de aansluiting met de A35 (nabij Brouwerslaan 1 in Enschede) vertrekken doorlopend pendelbussen naar het projectgebied van Noaber18. Op de uitstapplekken is veel te zien en wordt door medewerkers van aannemerscombinatie Noaber18 en opdrachtgever Rijkswaterstaat uitleg gegeven. Ook voor kinderen is er van alles te beleven.

Bezoekers worden met koffie ontvangen op één van de twee bovengenoemde locaties. Op het projectkantoor worden doorlopend korte presentaties gegeven over verschillende onderdelen van het project. Op de bouwlocatie in Enschede staat onder meer een uitkijkpunt waar bezoekers over de nieuwe aansluiting kunnen kijken.

Route met pendelbussen
Beide locaties zijn tevens het startpunt van de pendelbussen die doorlopend het projectgebied inrijden. De route van de bussen is dan ook van Eibergen naar Enschede en vice versa.  In de bus zijn medewerkers aanwezig om van alles te vertellen over het project. Kinderen ontvangen bij de ontvangstbalie een kaart die ze bij iedere stop kunnen laten afstempelen. Het is mogelijk om de gehele excursie in de bus te blijven, maar op in totaal vijf plekken kunnen bezoekers ook uitstappen en buiten een kijkje nemen. Het gaat dan om:

 • Projectkantoor Eibergen; hier worden doorlopend presentaties gegeven en staat een springkussen.
 • Viaduct t.h.v. Kattendamseweg; hier kunnen machines worden bekeken die nodig zijn voor de bouw van het viaduct. Ook geven medewerkers uitleg over de werkzaamheden. Tevens is hier een informatiepunt over de archeologische onderzoeken die we doen.
 • Verdiepte ligging nabij Geukerdijk; op deze locatie kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde onderdoorgang. In samenwerking met Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen rijdt er een oude trein vanaf het uitkijkpunt naar station Haaksbergen en weer terug. Bezoekers kunnen gratis meerijden en eventueel een kijkje nemen in Haaksbergen.
 • Fietstunnel nabij Tesinklanderweg; bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde fietstunnel. Medewerkers geven uitleg over de werkzaamheden.
 • Aansluiting met A35; hier wordt een grote aansluiting met de A35 gebouwd. Tevens ligt hier een bult met zand waar kinderen op kunnen spelen.

QR-codes
Bij de diverse stops kunnen bezoekers QR-codes scannen met hun eigen smartphone. Door dan de smartphone in een speciale bril te bevestigen, krijgen de bezoekers een 3D beeld van de uiteindelijke situatie. Noaber18 raadt bezoekers dan ook aan om vooraf een QR-reader app te downloaden op hun smartphone.

dag van de bouw 20 mei 2017Kom op de fiets
Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij het projectkantoor in Eibergen is namelijk beperkte parkeerruimte. Mocht u met de auto komen, dan kunt u deze op de onderstaande locatie parkeren:

 • Projectkantoor Noaber18, Jukkertweg 6 in Eibergen
 • Museum Buurtspoorweg, Stationsstraat 3 in Haaksbergen
 • Bouwlocatie aansluiting A35, Brouwerslaan 1 (volg ter plaatse de aanwijzingen P Dag vd Bouw)

N18 Groenlo – Enschede
Noaber18 bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede. Het project maakt deel uit van de aanleg van de Nieuwe Twenteroute tussen Varsseveld en Enschede. De nieuwe N18 leidt het verkeer om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen en sluit aan op de A35 in Enschede. In totaal 27 kilometer lang tracé en daarbij 45 kilometer aan onderliggend wegennet. Voor het project werken het Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeente Enschede, Haaksbergen, Berkelland en Oost Gelre en waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen nauw samen.

De route van de huidige N18 zorgt jaarlijks voor vele verkeersslachtoffers. De nieuwe weg zorgt voor een verhoogde veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De bouw van in totaal 25 kunstwerken, zoals bruggen en tunnels, maken een veilige kruising van de nieuwe N18 mogelijk. De nieuwe N18 is naar verwachting in de tweede helft van 2018 gereed.

 

Op zaterdag 20 mei bent u van harte welkom om de aanleg van de nieuwe N18 Groenlo – Enschede (Twenteroute) een keer van dichtbij te bekijken. Het bouwterrein van Noaber18 is normaal gesproken niet toegankelijk, maar tijdens de Dag van de Bouw kunnen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje nemen ‘achter de schermen’.

Vanaf het projectkantoor (Jukkertweg 6 in Eibergen) en de bouwlocatie nabij de aansluiting met de A35 (nabij Brouwerslaan 1 in Enschede) vertrekken doorlopend pendelbussen naar het projectgebied van Noaber18. Op de uitstapplekken is veel te zien en wordt door medewerkers van aannemerscombinatie Noaber18 en opdrachtgever Rijkswaterstaat uitleg gegeven. Ook voor kinderen is er van alles te beleven.

Bezoekers worden met koffie ontvangen op één van de twee bovengenoemde locaties. Op het projectkantoor worden doorlopend korte presentaties gegeven over verschillende onderdelen van het project. Op de bouwlocatie in Enschede staat onder meer een uitkijkpunt waar bezoekers over de nieuwe aansluiting kunnen kijken.

Route met pendelbussen
Beide locaties zijn tevens het startpunt van de pendelbussen die doorlopend het projectgebied inrijden. De route van de bussen is dan ook van Eibergen naar Enschede en vice versa.  In de bus zijn medewerkers aanwezig om van alles te vertellen over het project. Kinderen ontvangen bij de ontvangstbalie een kaart die ze bij iedere stop kunnen laten afstempelen. Het is mogelijk om de gehele excursie in de bus te blijven, maar op in totaal vijf plekken kunnen bezoekers ook uitstappen en buiten een kijkje nemen. Het gaat dan om:

 • Projectkantoor Eibergen; hier worden doorlopend presentaties gegeven en staat een springkussen.
 • Viaduct t.h.v. Kattendamseweg; hier kunnen machines worden bekeken die nodig zijn voor de bouw van het viaduct. Ook geven medewerkers uitleg over de werkzaamheden. Tevens is hier een informatiepunt over de archeologische onderzoeken die we doen.
 • Verdiepte ligging nabij Geukerdijk; op deze locatie kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde onderdoorgang. In samenwerking met Museum Buurtspoorweg uit Haaksbergen rijdt er een oude trein vanaf het uitkijkpunt naar station Haaksbergen en weer terug. Bezoekers kunnen gratis meerijden en eventueel een kijkje nemen in Haaksbergen.
 • Fietstunnel nabij Tesinklanderweg; bezoekers kunnen een kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde fietstunnel. Medewerkers geven uitleg over de werkzaamheden.
 • Aansluiting met A35; hier wordt een grote aansluiting met de A35 gebouwd. Tevens ligt hier een bult met zand waar kinderen op kunnen spelen.

QR-codes
Bij de diverse stops kunnen bezoekers QR-codes scannen met hun eigen smartphone. Door dan de smartphone in een speciale bril te bevestigen, krijgen de bezoekers een 3D beeld van de uiteindelijke situatie. Noaber18 raadt bezoekers dan ook aan om vooraf een QR-reader app te downloaden op hun smartphone.

Kom op de fiets
Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk op de fiets te komen. Bij het projectkantoor in Eibergen is namelijk beperkte parkeerruimte. Mocht u met de auto komen, dan kunt u deze op de onderstaande locatie parkeren:

 • Projectkantoor Noaber18, Jukkertweg 6 in Eibergen
 • Museum Buurtspoorweg, Stationsstraat 3 in Haaksbergen
 • Bouwlocatie aansluiting A35, Brouwerslaan 1 (volg ter plaatse de aanwijzingen P Dag vd Bouw)

 

N18 Groenlo – Enschede
Noaber18 bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede. Het project maakt deel uit van de aanleg van de Nieuwe Twenteroute tussen Varsseveld en Enschede. De nieuwe N18 leidt het verkeer om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo heen en sluit aan op de A35 in Enschede. In totaal 27 kilometer lang tracé en daarbij 45 kilometer aan onderliggend wegennet. Voor het project werken het Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeente Enschede, Haaksbergen, Berkelland en Oost Gelre en waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen nauw samen.

De route van de huidige N18 zorgt jaarlijks voor vele verkeersslachtoffers. De nieuwe weg zorgt voor een verhoogde veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De bouw van in totaal 25 kunstwerken, zoals bruggen en tunnels, maken een veilige kruising van de nieuwe N18 mogelijk. De nieuwe N18 is naar verwachting in de tweede helft van 2018 gereed.

 

De tweede Breezz van 2017 is uit. De volgende nummers komen uit in september en november/december.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

 

 


 
BKB verbindt en versterkt!