Roelofs nodigt BKB leden uit voor een bezoek, wilt u er bij zijn meld u dan tijdig aan.

Roloefs

Hieronder het programma:

- Wat houdt dat in een autoschadeherstelbedrijf?

- Welke ambachten hebben ze allemaal in huis?
- Hoe wordt er gewerkt?
- Verrassend anders dan u misschien denkt!

Helemaal leuk….
U mag, als u wilt, zelf aan de slag om de ambachten lassen, uitdeuken, plamuren of spuiten zelf uit te proberen.
 
Een interactief bedrijfsbezoek dus bij Roelofs Autoschadebedrijf in Zelhem.
 
Datum: Dinsdagavond 5 april
Adres:  Stikkenweg 66, 7021 BN Zelhem
Inloop: 19.00 uur
Programma start om: 19.30 
 
Op deze avond krijgt u ook informatie over wat het sectorplan Achterhoek Nieuw Werk voor uw bedrijf zou kunnen betekenen. Het sectorplan helpt werkgevers, werknemers en werkzoekenden aan kansrijke beroepen. Talentvolle medewerkers komen, al dan niet uit een andere sector, door maatwerk scholing en begeleiding beschikbaar voor moeilijk vervulbare vacatures. Vakkrachten worden zo voor de regio behouden.

Geef u voor 1 april a.s. op door het sturen van een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
‚Äč

Roelofs Autoschade Service kan dan de nodige voorbereidingen treffen.


Graag tot de 5e april!

Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie BKB


Els Harmsen
Henk Hilverink
Arno Gesink
Rudie Kreunen
Daniëlle Rouwen

Per 3 februari jl is lid geworden van onze bedrijvenkring Autoschade Service Roelofs Zelhem. Contactpersoon is Wim Holtkamp.

Wim en medewerkers welkom bij onze bedrijvenkring.

Op 19 januari 2016 heeft het college kennis genomen van de evaluatie van de zwerfvuilprojecten. Bij de tot standkoming van de evaluatie hebben bedrijven via het digitaal inwonerspanel een belangrijke inbreng gehad. De gemeente pakt op dit moment twee projecten op:

De gemeente Bronckhorst neemt deel aan de pilot “Nieuwe Beloningssystemen”. Hierbij ontvangen maatschappelijke organisaties een beloning voor het inzamelen van kleine petflesjes en blik. Hieraan wordt ook een zwerfvuilproject gekoppeld. De gemeente richt zich in eerste instantie op sportverenigingen met een eigen accommodatie. Denk hierbij aan diverse voetbalverenigingen maar ook aan de 4 geprivatiseerde buitenbaden. De intentie is om samen met deze verenigingen een inzamelstructuur en een beloningssyteem te bedenken. Daarnaast kunnen ook scholen aan dit project deelnemen. De aandacht bij scholen zal zich vooral richten op educatie.

In het centrum van Zelhem wordt het afval op straat gescheiden. Dit wordt uitgebreid naar centra van de overige kernen en het station Vorden. Hiermee stimuleert de gemeente afvalscheiding in de (semi) publieke ruimte, één van de uitkomsten van de evaluatie.

Er gaat een wereld voor u open als u nadenkt over de mogelijkheden van Smart Industry. Doe nu mee met online Bootcamp Smart Industry en ontdek kansen die uw bedrijf écht succesvoller maken.

In 5 stappen naar nieuwe slimme mogelijkheden voor uw bedrijf met Smart Industry | Informatie en sparren met innovatieve ondernemers, experts, partners en klanten | Online dus anywhere & anytime!

Dat Smart Industry een thema is waarvoor ondertussen veel enthousiasme is en ook aangrijpingspunten en groeikansen voor de toekomst behoeft geen betoog meer.. Enthousiasme en kansen vertalen naar concrete nieuwe business blijkt nog lastig. Als we ondernemers vragen wat ze nodig hebben dat zijn ze daar eensgezind in: concrete praktijkvoorbeelden, kennis en contacten met collega’s en experts die met een vergelijkbare innovatie bezig zijn.  Dat is wat het KvK initiatief Online Bootcamp biedt. Een modulair programma met concrete stappen naar nieuwe Smart Industry business. Toonaangevende experts delen hun kennis. De kans om zelf concrete vragen te stellen en hierop direct feedback te ontvangen. Kijk hier voor meer info en korte video promo.

Zie: http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/smart-industry/www.kvk.nl/bijeenkomsten/online-bootcamp-smart-industry/online/2016-03-03-0900/

PPM Oost investeert via Topfonds Gelderland in commerciële bedrijven die zich opstellen als trekkers van de regionale economie. Topfonds Gelderland is een investeringsfonds van de provincie Gelderland en PPM Oost.

Het marktonderzoek van PPM Oost moet uitwijzen of commerciële telecombedrijven het zinvol vinden via een fonds aan hun kapitaal te komen. PPM kijkt naar verschillende structuren en combinaties. Ze is daarvoor nu gestart met oriënterende gesprekken met verschillende marktpartijen.

Het Nederlandse Investerings Agentschap wordt nauw betrokken bij het onderzoek. Het NIA zorgt dat Nederland optimaal gebruik kan maken van Europese gelden. Deze partijen zien in de zoektocht van Gelderland een casus voor het hele land.

Enthousiast

De Achterhoekse partijen zijn enthousiast over het onderzoek. “Na de problemen met de wetgeving rond staatssteun en marktwerking zijn we op zoek naar een samenwerking met de markt. PPM Oost is een goede partij hierin. Het is goed dat we weer een stap verder komen. Helemaal mooi is het als de Achterhoek in dit probleem de oplossing geeft voor het hele land.” zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Investment Manager Patrick Lems van PPM Oost is voorzichtig optimistisch. “Binnen de Provincie Gelderland zijn er zeker mogelijkheden. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, kan Gelderland dienen als voorbeeld voor de BV Nederland. De markt is duidelijk in beweging, ook door alle inspanningen van de Achterhoek. Maar…we voeren oriënterende gesprekken, dus het kan nog alle kanten op.”

PPM Oost komt in april met de resultaten van het marktonderzoek. Dan wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en worden de gevolgen voor de Achterhoek duidelijk.

Bereikbaarheid Achterhoek

De lokale en provinciale overheden zijn sinds eind 2014 bezig de digitale bereikbaarheid van het buitengebied in de Achterhoek te verbeteren.  Pogingen om tot rechtstreekse financiering of aanleg over te gaan, strandden op de wetgeving rond marktwerking en staatssteun. Door alle activiteiten en de lage leningsrente is de markt inmiddels wel in beweging gekomen. De bereikbaarheid is belangrijk voor de bewoners en voor de economische ontwikkeling van het gebied. Zo wil de Achterhoek meer inzetten op ‘smart industry’. Snel internet is daarvoor van belang.

De BKB leden die hiervoor belangstelling hebben zijn afgelopen week bij elkaar geweest. Van de gemeente waren hierbij aanwezig wethouder Engels, Jacqueline Arends (manager) en Gert Jan Mugge (bedrijvencontactfunctionaris).

Martin Stor van het Achterhoeks Centrum voor Techniek (ACT) heeft het ontstaan van de Innovatiehub toegelicht en verteld over de opgedane ervaringen tot nu toe. Paul Stortelder heeft ervaring met een Inonovatiehub bij Wopereis en ziet de Innovatiehub als een belangrijke toegevoegde waarde voor bedrijven omdat hierdoor vraagstukken worden uitgewerkt die anders zouden blijven liggen.

De aanwezigen zien duidelijk mogelijkheden om een Innovatiehub voor Bronckhorst te starten. Martin Stor neemt op korte termijn contact op met de betreffende bedrijven en bekijkt de mogelijkheden om nog vóór de zomervakantie hiermee te starten.

Ook belangstelling of wilt u nader worden geinformeerd? Neem dan contact op met het secretariaat.

 

 

 

 

Per 1 februari zal Peter van der Meulen, na bijna 7 jaar, zijn werkzaamheden als bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Bronckhorst overdragen aan zijn collega Gert Jan Mugge. Binnen de gemeente Bronckhorst zal Peter zich bezig gaan houden met projecten op het gebied van economie en plattelandsontwikkeling.

We bedanken Peter voor de prettige contacten en samenwerking en wensen zijn opvolger Gert Jan Mugge veel succes binnen zijn nieuwe functie.