Wij zijn blij te kunnen melden dat wij het Hengelose bedrijf Harmsen Voegwerken & Reinigingstechniek BV kunnen toevoegen als lid van de BKB, contactpersoon is Peter Harmsen. 

Harmsen Voegwerken en Reinigingstechniek BV in Hengelo (Gld.) is gespecialiseerd in onderhoud, restauratie en renovatie van gevels. Ook op het gebied van reinigingswerken heeft Harmsen zich de laatste jaren ruimschoots bewezen. Het bedrijf neemt gevels van woningen en bedrijfspanden onderhanden, met als resultaat: een  compleet nieuw aanzicht. 

Het bedrijf is gevestigd aan de Winkelsweg 2 te Hengelo, nadere informatie over het bedrijf vindt u op https://www.harmsenvoegwerken.nl

Wij wensen Peter Hamsen veel succes met zijn bedrijf en hopen hem binnenkort te ontmoeten bij één van onze activiteiten.

 

 

 

De Achterhoek ontvangt voor de periode 2018 tot 2020 zo’n drie miljoen euro extra vanuit het subsidieprogramma Gelderse Gebiedsopgave, waarmee de provincie de economie van de Gelderse regio’s wil versterken. Daarnaast is er nog 1,5 miljoen gereserveerd als aanvulling op de Regiodeal die de Achterhoek met het Rijk wil sluiten. In totaal krijgt de Achterhoek daarmee 10,5 miljoen euro uit de middelen van de gebiedsopgave.
In 2016 is zeven miljoen toegekend aan de Achterhoek. Hiermee zijn onder andere de projecten Smart Business Center, Smart Technical Eduation, Smart Mobility as a Service en Urban Oasis (mede) gefinancierd. Ook projecten als Zon op Erf, De Groene Kunstmestfabriek, Achterhoek 2020Jong en de EuregioAcademie ontvingen een bijdrage. De Achterhoek zal met de gelden uit de Gebiedsopgaven projecten financieren die passen binnen de thema’s van de Agenda2030: Economie & Talent, Wonen & Zorg, Mobiliteit & Vervoer en Energie & Agro.

 

Eind mei 2018 telde de Achterhoek 4.659 WW-uitkeringen. Dat is opnieuw een daling. Het aantal WW-uitkeringen lag 170 lager dan eind april en dat is een afname van 3,5%. Ten opzichte van een jaar geleden waren er 1.570 WW-uitkeringen minder en dat is een verschil van 25,2%. Het sterkst daalde het aantal WW-uitkeringen in sectoren waar nu veel seizoenswerk is. Los van het seizoen verwacht UWV dat de WW dit jaar en volgend jaar verder afneemt.

Sterkere daling WW-uitkeringen in bouw en horeca

In de Achterhoek was de daling van het aantal WW-uitkeringen in de maand mei iets minder sterk dan landelijk (-4,2%). Onder meer in bouw en horeca daalde  de WW het sterkst. In deze sectoren is in deze tijd van het jaar veel seizoenswerk. Een deel van dat werk wordt ingevuld met uitzendkrachten. Daardoor daalde het aantal WW-uitkeringen ook bij de uitzendbranche sterker dan gemiddeld.

UWV verwacht verdere daling WW in 2018 en 2019

Begin juni heeft UWV nieuwe arbeidsmarktprognoses uitgebracht voor 2018 en 2019. UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek verder afneemt tot 3.500, eind 2019. Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking komt dan eind 2019 uit op 2,2%. In de Achterhoek groeit het aantal banen naar verwachting minder hard dan landelijk, maar de banengroei is wel groter dan de groei van de beroepsbevolking. Daardoor kan de werkloosheid verder dalen.

Download de Nieuwsflits 

Bron: UWV

Goma

Lidbedrijf GOMA ziet dat de intensieve en ‘smart’ contacten met de klanten ervoor zorgen dat veel intensiever met materialen omgegaan kan worden, bijvoorbeeld door ‘nesting’, het combineren van klantorders op zo’n manier dat zo efficiënt mogelijk bewerkt kan worden en een minimum aan snijverlies ontstaat. Voor GOMA betekent Smart industry dan ook dat productie op basis van rolling forecasts kan plaatsvinden. De robotisering in hun proces (‘Plaat-op-maat’) zorgt er vervolgens voor dat er geproduceerd wordt met een minimum aan afvalstromen: ‘Bewerking en magazijn praten met elkaar’. Het werken met rolling forecasts is essentieel hierin: dit is inmiddels een eis voor GOMA om met klanten te werken.

De transitie naar een (meer) circulair economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de milieu-footprint en het grondstofgebruik van onze economie. De  provincie Gelderland streeft met haar economische beleid naar een ‘slimme en schone industrie’ zonder afval. De traditioneel in Gelderland sterk verankerde maakindustrie is  een belangrijke gebruiker van grondstoffen en speelt derhalve een belangrijke rol in de transitie naar een grondstof-efficiëntere economie. Bovendien zouden slimme op ICT-gebaseerde innovaties in de maakindustrie ook een grote impact kunnen hebben op het reduceren van het materiaalgebruik in de rest van de keten en (via bijvoorbeeld slimmer onderhoud) op de levensduur van producten.

Gelderse ‘smart’ maakindustrie levert belangrijke bijdrage
Tegen deze achtergrond heeft de provincie Gelderland TNO gevraagd om een eerste verkenning uit te voeren naar de bijdrage die Gelderse smart maakindustrie levert aan een circulaire economie. Daarvoor zijn 20 Gelderse bedrijven geïnterviewd, waarbij ingezoomd is naar de wijze waarop deze bedrijven circulaire handelingsperspectieven in hun dagelijkse praktijk inzetten. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de rol die ICT in toenemende mate speelt in dat primaire proces en naar de wijze waarop dat invloed heeft op ‘circulariteit’. Uit de interviews bleek dat de Gelderse smart maakindustrie op tal van manieren nu al laat zien dat het ‘circulair’ handelt en  daarmee ook komt tot efficiënter materiaalgebruik en circulariteit bij klanten stimuleert. Inderdaad spelen innovaties op het gebied van ICT (inzet van op afstand uitleesbare sensoren en 3D metaalprinting) hierbij een grote rol. In dit verband kunnen we (met de Ellen macArthur Foundation) spreken van ‘intelligent assets’. De producent weet op elk moment waar, wanneer en in welke toestand producten zich bevinden. Deze informatie helpt om andere (circulaire) keuzes te maken voor onderhoud, hergebruik, en vervanging.

Lees het gehele rapport

Bron: TNO

Foto: Provincie Fryslân

De meeste Nederlanders associëren de Achterhoek met landbouw, toerisme, Normaal en  de Zwarte Cross. Weinig mensen weten dat de streek veel innovatieve maakbedrijven telt. Die ‘verborgen kampioenen’ vormen de stille kracht van de Achterhoekse economie. Het is mooi dat ook onze eigen leden Reiger Suspension, het Graafschap College en Goma hieraan hun bijdrage leveren.

Lees het artikel van Gert-Jan Hospers: Oerend smart, de Achterhoek als slimme maakregio, dat verscheen in geografie, het Nederlandse vakblad voor geografen, docenten aardrijkskunde en iedereen met interesse in de aarde en de wereld.

Regio Achterhoek en de Regiegroep Smart Industry hebben een ‘SmartHub Bus’ in gebruik genomen die door heel Nederland gaat rijden. Doel is om meer bekendheid te geven aan SmartHub Achterhoek, dé plek waar jonge talenten uit heel Nederland een stage, afstudeeropdracht of startersfunctie vinden. De Achterhoek profileert zich op deze manier in studentensteden om studenten/ jonge talenten te trekken die onze innovatieve maakindustrie, maar bijvoorbeeld ook de zorg en de bouwsector komen versterken.

Mark Boumans, voorzitter Regio Achterhoek: “De bus laat zien dat de Achterhoek bruist van de innovaties. Het opvallende uiterlijk onderstreept dat wij trots zijn op onze vele  innovatieve bedrijven en organisaties. Je carrière kan hier starten. Dus: hop on the SmartHub Bus, want … THE SMART GO EAST.”

De opvallend ontworpen bus wordt gebruikt voor lobby-evenementen, zoals het Achterhoeks Lentediner en werkbezoeken van overheidsrelaties aan onze regio. Ook  andere partijen kunnen de bus gebruiken. U kunt hem dus ook huren voor uw eigen evenement! Neem hiervoor contact op met Gelderesch, Industrieweg 13A, 7141 DD  Groenlo, telefoon: (0544) 47 62 40, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie ook www.gelderesch.nl .

 

Alle zeven Achterhoekse gemeenteraden hebben positief besloten over het voorstel om sterker op te trekken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in een Achterhoek Board. De nieuwe samenwerking start per 1 juli.Doel van het nieuwe samenwerkingsmodel is de Achterhoek (economisch) te versterken door snellere besluitvorming, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. Hoe gaat dat in de praktijk? De Achterhoek Board bepaalt samen met de Achterhoek Raad (een delegatie van 49 Achterhoekse gemeenteraadsleden) de koers voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek op weg naar 2030. Bedrijfsleven, gemeenten, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn met tien bestuurders vertegenwoordigd in de Board. De Achterhoek Raad ziet toe op de resultaten. Ook inwoners kunnen straks bijdragen via een burgerpanel. De uitvoering van deze Agenda2030, met allerlei projecten, wordt aangestuurd door zes Thematafels. Ook hierin zijn de diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd. Zo ontstaat een breed gedragen en gedreven organisatie die zich volop inzet voor de Achterhoek. Regio Achterhoek ondersteunt het geheel en heeft de regie op de uitvoering.

Innovatief plan
De voorgestelde samenwerking gaat een stuk verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s, omdat de Board richtinggevende besluiten neemt en omdat het hele maatschappelijke veld van de Achterhoek aan bod komt; behalve economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Daarnaast krijgt de lobby bij provincie, Rijk en Europa veel aandacht. Het voorstel is innovatief omdat raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken worden betrokken.

Vertrouwen
Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board en Regio Achterhoek: “Ik ben ontzettend blij met de instemming van alle Achterhoekse gemeenteraden en ik dank hen voor het vertrouwen dat ze hiermee tonen. We gaan op een innovatieve manier samenwerken met het bedrijfsleven, de woningcorporaties, het onderwijs en de zorg. Dat is hard nodig en het past goed bij de Achterhoek. De provincie staat achter dit plan en ondersteunt ons hierbij, ook financieel; ook dat zie ik als een teken van vertrouwen. Natuurlijk is geen enkel model perfect, het gaat om de mensen die het doen. Resultaat krijgen we door een positieve instelling, door vertrouwen in elkaar en door daadkracht. We gaan nu snel samen ‘d’r an’ om samen verder te bouwen aan deze prachtige regio.”


Logo 2018

De “Tocht der Tochten”? Dat is toch een andere benaming voor de Elfstedentocht? Klopt helemaal.

Maar ondertussen wordt het een traditie voor de leden van de BKB om tijdens de zomerborrel een prachtige rit te maken in onze directe woon/werkomgeving, die deze benaming ook zeker verdient.

Vele mooie plekjes in de Achterhoek zijn al bezocht de afgelopen jaren. Dit jaar werd ook een stukje Duitsland meegenomen tijdens de rit van ca. 100.

IMG 6088      IMG 6464      IMG 6102

                                                      de start                                                                                                                      Kaffee und Kuchen                                                                                                      controle onderweg!

De leden waren het er algemeen over eens, dat deze combinatie zeer geslaagd is geweest. Niet alleen door de heerlijke pauzetraktatie “Kaffee und Kuchen” en de fraaie uitdossing van diverse leden van de activiteitencommissie waanden zij zich op een soort minivakantie.

De natuur en het stralend mooie weer waren hier ook zeker debet aan.

Natuurlijk moesten er de nodige vragen worden beantwoord onderweg, testen gedaan en puzzelen hoe de juiste route te volgen om veilig aan te komen in Zelhem.

Daarna werden de leden in de watten gelegd bij Gastenverblijf Eenink. Een prachtige locatie waar het nodige viel te bekijken, te beluisteren en te proeven.

Allerlei ambachten werden getoond; een ijzerkunstenaar, kunstenares en een vormgever van hout. Dit alles werd muzikaal omlijst door een troubadour die zichzelf begeleidde op gitaar en mondharmonica.

De inwendige mens werd verwend door Ellens Restaurant met heerlijke gerechtjes van de barbecue, salades, fruit en zelfgemaakt ijs.

De stemming was opperbest. De leden gingen hun gesprekken met elkaar aan, waarbij ook met de nieuwe leden van de BKB kennis werd gemaakt.

IMG 6171          IMG 6163          IMG 6170

                                                  Afscheid Foppe                                                                                                                't is gezellig..                                                                                                  de winnaars van de rally Arend Teerink en Rob Noevers

Er werd gepast afscheid genomen van Foppe Atema, een van de oprichters van de BKB, met een ‘smakelijk’ cadeau. Hij geniet van zijn pensioen en ruilt met zijn vrouw de mooie Achterhoek binnen niet al te lange tijd in voor het hun vertrouwde Friesland.

De BKB wenst hun graag veel geluk toe in deze ook prachtige provincie.

De leden kijken allemaal uit naar de zomerborrel 2019. De organisatie hiervan is zeker weer in goede handen van de activiteitencommissie.

Bent u als ondernemer in Bronckhorst ook geïnteresseerd om uw netwerk binnen de gemeente uit te breiden, uw kennis te versterken m.b.t. lokale politiek en op juridisch en ondernemend gebied?

Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden van de BKB en/of het secretariaat. 

Wij verbinden u graag! www.bkbronckhorst.nl

Kijk voor meer foto's van deze bijzondere dag op https://www.bkbronckhorst.nl/foto-s/bkb-toertocht-6-6-2018

Delen is fijn!

Het zevende Lentediner voor Eerste- en Tweede Kamerleden dat de Achterhoek op 16 mei 2018 aanbood in Den Haag, stond in het teken van grensoverschrijdende samenwerking en de Regiodeal. Het Rijk stelt hiermee deze kabinetsperiode ruim 400 miljoen euro beschikbaar voor steden en regio’s die met goede plannen komen om hun kracht te vergroten. Bijzonder was de aanwezigheid van Kai Zwicker, Landraad van Kreis Borken en meerdere Duitse burgemeesters.

Ongeveer vijftig Achterhoekse bestuurders van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waren in de kersverse SmartHub-bus naar Den Haag gekomen en lieten tijdens een bruisende bijeenkomst in Nieuwspoort zien dat de Achterhoek staat voor ‘Smart economy, smart living en smart governance’. Vrij vertaald: een duurzame netwerksamenleving waar innovatie en technologie in dienst staan van de mens en waar de overheid en andere partijen samen aan het stuur staan. Regiovoorzitter Mark Boumans stelde dat Nederland meer heeft aan ‘Regiodeals met impact’ dan aan het verdelen van de middelen over vele gegadigden. Raymond Knops, staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zei trots te zijn op een regio ‘die zelf ook zaken aanbiedt en niet alleen maar vraagt’.

Jong talent
De Duitse gasten brachten op uitnodiging van de Achterhoek een tweedaags bezoek aan Den Haag. Hun aanwezigheid zette de Achterhoekse lobby op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking kracht bij. De Achterhoek bracht, zoals gebruikelijk, ook jong talent mee. Nikki Prein, leerling van het Graafschap College en winnares van de nationale Skills wedstrijd 2017 (beste gastvrouw), verzorgde een feestelijke welkomstcocktail.Er waren bijna dertig Eerste- en Tweede Kamerleden op het Lentediner afgekomen. Ook Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van Gelderland en gedeputeerde Bea Schouten waren van de partij. Cornielje stelde dat de vraagstukken waar de Achterhoek voor staat, straks in alle regio’s spelen. “De Achterhoek kan zodoende een voorbeeldregio zijn, onder andere voor de energietransitie.”

Aan tafel!
Onder het genot van een diner van restaurant Villa Ruimzicht met Achterhoekse producten werd gesproken over de grote opgaven op het gebied van economie, wonen en zorg en bereikbaarheid, waarvoor de Regiodeal bestemd is. Kamerleden gaven aan dat zij het een zinvolle bijeenkomst vonden, dat ze dit jaar op werkbezoek komen in de Achterhoek en volgend jaar graag weer van de partij zijn in Nieuwspoort.

Eind april 2018 telde de Achterhoek 4.829 WW-uitkeringen. Daarmee zet de dalende trend onverminderd door. Het aantal WW-uitkeringen lag bijna 170 lager dan eind maart en dat betekent een afname van 3,4%. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling bijna 27% en dat is een verschil van meer dan 1.700 WW-uitkeringen.

De daling over de afgelopen twaalf maanden was in de Achterhoek veel sterker dan het landelijk gemiddelde van bijna 22%. Over de laatste maand was de daling landelijk met 3,9% iets sterker dan in de regio.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking kwam eind april voor de Achterhoek uit op 3,1%. Daarmee bleef de regio ruim onder het landelijke WW-percentage van 3,5%.

Vergeleken met april vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren in de Achterhoek. De bouw en de uitzendbedrijven lieten de sterkste dalingen zien. Ook de industrie, handel en zorg & welzijn leverden een belangrijke bijdrage aan de totale daling. De daling was relatief beperkt in het openbaar bestuur, in het onderwijs en bij banken en andere financiële diensten.