De gemeente Bronckhorst maakt gebruik van het aanbod van Glasvezel buitenaf (voorheen
CIF) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de gemeente. Het
mantelbuisproject is opgeschort. Voor de definitieve overeenkomst voor de aanleg van de
mantelbuis was nog een laatste juridische check nodig in de markt, om zeker te weten of in
het buitengebied geen andere breedbandactiviteiten stonden gepland. Dit om uit de
discussie van staatssteun te blijven. Glasvezel buitenaf deed Bronckhorst hierop een nieuw
en concreet aanbod voor een 100% dekkend glasvezelnetwerk, waarvan de aanleg in 2018
kan starten. Wethouder Paul Seesing: “Ons doel is zo snel mogelijk glasvezel. We weten dat
veel mensen in ons buitengebied zitten te springen om een snelle internetverbinding. Een
juridische strijd met Europa of andere partijen willen we niet. Dat kost tijd en geld en brengt
ons niet dichterbij glasvezel. Wij hebben daarom in alle wijsheid besloten ons flexibel op te
stellen en het aanbod van Glasvezel buitenaf te accepteren.”
Start aanleg 3e kwartaal 2018
Het aanbod van Glasvezel buitenaf houdt het volgende in:
• Aanleg gaat door na een geslaagde vraagbundeling, waarbij minimaal 50% van de
bewoners zich aanmeldt voor een abonnement
• Er wordt een 100% dekkend netwerk aangelegd met een gelijk aanbod voor alle
bewoners
• Bewoners kunnen kiezen uit meerdere dienstenleveranciers
• Dat het vastrecht van €12,50 per maand bedraagt en gekoppeld is aan het
abonnement. Het vastrecht kan ook worden afgekocht voor € 1600,-
• Glasvezel buitenaf start in februari 2018 met de voorbereidingen. Einde
vraagbundeling is half mei 2018, start voorgenomen aanleg in het 3e kwartaal 2018
• In de week van 12 maart vinden informatieavonden voor bewoners van het
buitengebied plaats. Hiervoor ontvangen de bewoners een uitnodiging.
Mantelbuizennetwerk
KPN toonde als provider interesse in het mantelbuizennetwerk. Gesprekken tussen de
gemeente en KPN leidden nog niet tot definitieve overeenstemming over de voorwaarden
voor het gebruik van het mantelbuizennetwerk. Nu Glasvezel buitenaf een concreet aanbod
heeft gedaan, kan de gemeente niet aan de voorwaarden van KPN voldoen en is het
mantelbuisproject opgeschort.

Hengelo (Gld), 23 januari 2018
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman, cluster
Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

Bestuur en leden kijken terug op een goed verlopen ledenvergadering/nieuwjaarsborrel.

Kijk voor de foto's op: 

https://www.bkbronckhorst.nl/foto-s/ledenvergadering-2018

 

 

2018 01 17 Foto

A.s. woensdag hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering/nieuwjaarsborrel. Ook als uw bedrijf (gevestigd in de gemeente Bronckhorst) geen lid is van de BKB, maar dit misschien wel zou willen worden, dan bent u hier met uw partner van harte welkom.

Locatie: Hotel Bakker Vorden, inloop 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur. Na afloop van de vergadering onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig bijpraten of netwerken.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.bkbronckhorst.nl/agenda/evenementdetail/93/-/nieuwjaarsborrel-ledenvergadering

Of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag tot ziens!

Uit de Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek blijkt dat de beroepsbevolking in de periode tot 2030 met 19.000 personen afneemt. Het is dus een stevige opgave om de Achterhoekse economie minstens zo goed te laten groeien als de Nederlandse, zoals de ambitie is van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2.0.

Volgens prognoses zal het aantal leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek met 5.800 afnemen, een daling van 30%.
Lees het rapport Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek

Innovatie
Om én de teruggang in arbeidskrachten op te vangen én een economische groei te realiseren is innovatie van groot belang. Immers door innovatie kan met relatief minder mensen meer omzet worden gerealiseerd zodat de arbeidsproductiviteit stijgt. Desondanks zijn er zo’n 2.660 extra werknemers nodig om deze groei te realiseren. Naast de uitbreidingsvraag krijgt de Achterhoek tot en met 2025 te maken met een vervangingsvraag (mensen die de arbeidsmarkt verlaten door o.a. pensioen) van 25.000 werknemers.
Dat betekent dat ruim 27.000 nieuwe werknemers nodig zijn in 2025. In de bouwnijverheid, de (slimme) maakindustrie en de HTSM zal het aantal banen het sterkst toenemen, naast een forse vraag naar personeel in de zorgsector. Overschot van personeel zal met name komen vanuit de zakelijke-, financiële- en overige dienstverlening.

Talent behouden
Naast de maximale inzet op innovatie, om de arbeidsproductiviteit te laten stijgen, is het nodig om maximaal in te zetten op het behouden van talent (zoals het verhogen van de doorstroom van leerlingen uit de regio naar de arbeidsmarkt, het terughalen van jongeren en ouderen die buiten de regio een baan hebben) en het benutten van mensen die op dit moment nog niet werkzaam zijn (zij-instromers, mensen met een uitkering, statushouders).

Achterhoekse partijen maken de komende maanden een concrete agenda om gezamenlijk deze opgave te realiseren.

Bron: POA Achterhoek

 

Hebt u een leegstaand gebouw in het buitengebied? Misschien komt het sloopfonds van pas! 

 

Sinds medio 2015 kunnen eigenaren van overbodige gebouwen in het buitengebied gebruik maken van het Sloopfonds. Dit is een tegemoetkoming die wij u bieden om de stap naar sloop gemakkelijker te kunnen zetten. De regeling loopt in ieder geval nog tot eind 2017. De ervaringen gebruiken wij om een duurzame (regionale) regeling op te stellen om sloop te stimuleren.

Voordeel van tijdig slopen

Gebouwen die niet meer worden gebruikt, kosten wel geld. Denk hierbij aan de kosten van verzekering, onroerend zaak belasting en wellicht het onderhoud. Door de wetgeving, die stelt dat asbesthoudende daken vanaf 2024 verboden zijn, kan uw verzekering de opstallen mogelijk niet meer in de dekking meenemen. Overdenk ook de gevolgen van een brand waarbij asbestdeeltjes weg waaien. Het opruimen kan een kostbare situatie zijn.

Het sloopfonds

Iedereen die opstallen bezit buiten de bebouwde kom kan aan de regeling meedoen. De vergoeding is € 10,00 per m2 met een maximum van € 7.500,- per adres. De leges voor een eventuele bestemmingswijziging worden ook vergoed (€ 5.000,-). De sloopregeling kan gecombineerd worden met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Ook is de sloopregeling te combineren met de Achterhoekse pilot ‘Zon op erf’.

Landschappelijke kwaliteit

De verwachting is dat de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Om onnodige leegstand tegen te gaan, wil de gemeente sloop van leegstaande gebouwen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude veeschuur. Met name schuren hebben vaak asbestdaken die volgens landelijk regelgeving uiterlijk in 2024 verwijderd moeten zijn.

Veel animo

Er is al behoorlijke animo voor het Sloopfonds. Bijna 50 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan de pilot. Met 25 mensen is inmiddels een overeenkomst opgesteld, in 10 gevallen is de bestemming van het kavel gewijzigd van agrarisch naar wonen. Het gaat in totaal om ongeveer 11.500 m2 aan te slopen gebouwen.

Meer weten of een beroep doen op het fonds?

De volledige regeling vindt u op www.bronckhorst.nl/sloopregeling. Neem een kijkje en doe er uw voordeel mee! 

Dat er in de Achterhoek en ook binnen de gemeente Bronckhorst vele innovatieve bedrijven zijn die topproducten en –diensten leveren is lang niet bij iedereen bekend. Dat maakt het voor die bedrijven lastig om jong talent aan te trekken. Om dit te veranderen zet CEO for a day jongeren één dag op de directeursstoel van zo’n bedrijf.

Bianca Lowik (20) uit Ruurlo is één van die jongeren. Ze studeert Technische Bedrijfskunde aan Saxion Hogeschool en is momenteel fulltime stagiaire bij Contour Advanced Systems in Varsseveld. Ze maakte een dag vrij om CEO for a day te zijn van bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility uit Groenlo. […]

Lees hier het volledige interview met Bianca, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.
Er is ook een vlog gemaakt door Bianca. Bekijk hem hier.

 

“Voor het wonen van de toekomst moeten we stevig inzetten op twee sporen: flexibiliteit en duurzaamheid. Geen langetermijndenken meer, want de woonbehoeften zijn snel aan het veranderen”, aldus Hans Suurmond, Kennismakelaar Wonen Achterhoek2020. Nieuwe woningen worden energieneutraal, bestaande huizen moeten energiezuinig(er) worden.
Aansluiting op aardgas is straks verleden tijd. Door de ontwikkeling van composttoiletten en waterzuiveringstechnieken hoeven woningen van de toekomst zelfs niet meer aangesloten te zijn op het waternet en de riolering. “De stap naar ‘volledig zelfvoorzienend’ komt dichterbij en omdat de Achterhoek voorop loopt met innovaties, kunnen wij hieraan een belangrijke bijdrage leveren”, aldus Suurmond. Door de sterke vergrijzing in de regio groeit bovendien de behoefte aan ‘levensloopbestendige woningen’. Ook hier valt nog een slag te maken. Hoe dan ook is de tijd van grootschalige programmering van woningbouw in de Achterhoek voorbij. Meebewegen met de realiteit, bouwen naar behoefte en maatwerk zijn het devies voor de toekomst.

Lees het hele artikel, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.

 

 

Honderden jongeren kwamen vrijdag 24 november naar de vijfde editie van de Talententuin bij de SSP-hal en het ICER te Ulft. Met 62 stands van Achterhoekse organisaties vormde de Talententuin een mooi beeld van de carrièrekansen die er binnen de regio liggen voor jongeren.


 
De afgelopen jaren zijn er zeker 150 jongeren aan een stage of baan gekomen, maar door de vijfde editie wordt verwacht dat dit flink toe zal nemen. Eén van de deelnemende organisaties verwacht naar aanleiding van de Talententuin minstens 5 jongeren een stage of startersfunctie aan te kunnen bieden.
 
Bedrijven uit vrijwel alle sectoren waren aanwezig: van zorg tot transport en van hightech tot financieel. Dit laat de diversiteit van de Achterhoek goed zien. Om jongeren met de bedrijven te matchen, werd er samengewerkt met onder andere diverse studieverenigingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bussen reden vanuit Arnhem, Nijmegen en Enschede. Achterhoekse jongeren die daar studeren, maar ook jongeren van buiten de regio, zien welke carrièrekansen er zijn in de Achterhoek.
 
Meer informatie over de Talententuin is te vinden op www.talententuinachterhoek.nl
Bron: Achterhoek Werkt

De jury heeft vijf finalisten Arbeidswijs gekozen: ACT, APPLY, Click2Connect, Faalbokaal en OR ). De jury keek vooral naar innovativiteit, haalbaarheid en de link naar het thema.

Het thema voor de editie van Gelderland Arbeidswijs 2017 luidt: Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat? André Kuipers deelt tijdens de finale zijn visie op duurzaamheid met het publiek. De finale vindt op maandag 11 december 2017 plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Meer weten of stemmen

De vijf finalisten ontvangen elk 2.000 Euro om hun concept verder vorm te geven richting de finale. Op 11 december pitchen de finalisten voor het publiek en de jury. De winnaar ontvangt de hoofdprijs van 10.000,- Euro en professionele begeleiding bij de doorontwikkeling van het idee. Voorafgaand aan de finale kan het publiek vanaf 27 november online stemmen op de ideeën van de vijf finalisten. De winnaar van de online stemming ontvangt op 11 december de publieksprijs.

Eind oktober verstrekte UWV 38.927 WW-uitkeringen aan inwoners van Gelderland. Ten opzichte van vorige maand is dit een daling van 2,6%. Dat is sterker dan de landelijk daling van 2,2%.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 21,7% gedaald. Ook die daling is sterker dan de landelijke daling met 18,2%.

In Gelderland daalt het aantal WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, maar verschilt de ontwikkeling wel per regio: in de Achterhoek daalde de WW het sterkst, zowel over de afgelopen maand (-3,6%) als over het afgelopen jaar (-24,4%).

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Dat is de sterkste daling in Gelderland. De WW in de bouw is in een jaar tijd meer dan gehalveerd, maar ook in veel andere sectoren is de daling sterker dan gemiddeld in Gelderland. lees verder

Download de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie 
Bron: UWV