“Voor het wonen van de toekomst moeten we stevig inzetten op twee sporen: flexibiliteit en duurzaamheid. Geen langetermijndenken meer, want de woonbehoeften zijn snel aan het veranderen”, aldus Hans Suurmond, Kennismakelaar Wonen Achterhoek2020. Nieuwe woningen worden energieneutraal, bestaande huizen moeten energiezuinig(er) worden.
Aansluiting op aardgas is straks verleden tijd. Door de ontwikkeling van composttoiletten en waterzuiveringstechnieken hoeven woningen van de toekomst zelfs niet meer aangesloten te zijn op het waternet en de riolering. “De stap naar ‘volledig zelfvoorzienend’ komt dichterbij en omdat de Achterhoek voorop loopt met innovaties, kunnen wij hieraan een belangrijke bijdrage leveren”, aldus Suurmond. Door de sterke vergrijzing in de regio groeit bovendien de behoefte aan ‘levensloopbestendige woningen’. Ook hier valt nog een slag te maken. Hoe dan ook is de tijd van grootschalige programmering van woningbouw in de Achterhoek voorbij. Meebewegen met de realiteit, bouwen naar behoefte en maatwerk zijn het devies voor de toekomst.

Lees het hele artikel, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.

 

 

Honderden jongeren kwamen vrijdag 24 november naar de vijfde editie van de Talententuin bij de SSP-hal en het ICER te Ulft. Met 62 stands van Achterhoekse organisaties vormde de Talententuin een mooi beeld van de carrièrekansen die er binnen de regio liggen voor jongeren.


 
De afgelopen jaren zijn er zeker 150 jongeren aan een stage of baan gekomen, maar door de vijfde editie wordt verwacht dat dit flink toe zal nemen. Eén van de deelnemende organisaties verwacht naar aanleiding van de Talententuin minstens 5 jongeren een stage of startersfunctie aan te kunnen bieden.
 
Bedrijven uit vrijwel alle sectoren waren aanwezig: van zorg tot transport en van hightech tot financieel. Dit laat de diversiteit van de Achterhoek goed zien. Om jongeren met de bedrijven te matchen, werd er samengewerkt met onder andere diverse studieverenigingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bussen reden vanuit Arnhem, Nijmegen en Enschede. Achterhoekse jongeren die daar studeren, maar ook jongeren van buiten de regio, zien welke carrièrekansen er zijn in de Achterhoek.
 
Meer informatie over de Talententuin is te vinden op www.talententuinachterhoek.nl
Bron: Achterhoek Werkt

De jury heeft vijf finalisten Arbeidswijs gekozen: ACT, APPLY, Click2Connect, Faalbokaal en OR ). De jury keek vooral naar innovativiteit, haalbaarheid en de link naar het thema.

Het thema voor de editie van Gelderland Arbeidswijs 2017 luidt: Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat? André Kuipers deelt tijdens de finale zijn visie op duurzaamheid met het publiek. De finale vindt op maandag 11 december 2017 plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Meer weten of stemmen

De vijf finalisten ontvangen elk 2.000 Euro om hun concept verder vorm te geven richting de finale. Op 11 december pitchen de finalisten voor het publiek en de jury. De winnaar ontvangt de hoofdprijs van 10.000,- Euro en professionele begeleiding bij de doorontwikkeling van het idee. Voorafgaand aan de finale kan het publiek vanaf 27 november online stemmen op de ideeën van de vijf finalisten. De winnaar van de online stemming ontvangt op 11 december de publieksprijs.

Eind oktober verstrekte UWV 38.927 WW-uitkeringen aan inwoners van Gelderland. Ten opzichte van vorige maand is dit een daling van 2,6%. Dat is sterker dan de landelijk daling van 2,2%.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 21,7% gedaald. Ook die daling is sterker dan de landelijke daling met 18,2%.

In Gelderland daalt het aantal WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, maar verschilt de ontwikkeling wel per regio: in de Achterhoek daalde de WW het sterkst, zowel over de afgelopen maand (-3,6%) als over het afgelopen jaar (-24,4%).

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Dat is de sterkste daling in Gelderland. De WW in de bouw is in een jaar tijd meer dan gehalveerd, maar ook in veel andere sectoren is de daling sterker dan gemiddeld in Gelderland. lees verder

Download de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie 
Bron: UWV

Op woensdagavond 8 november konden we als leden op bezoek bij 3 lidbedrijven. Het werd een leuke en informatieve avond over energie en de duurzame opwekking hiervan. Geheel passend in de doelstelling van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn!

Na een uitleg over de mogelijkheden voor goedkope en duurzame energieinkoop door Hans de Silva van Energiebemiddeling.nl volgde een presentie van Keizon en Keigroen over o.a. de mogelijkheden van opwekking van energie d.m.v. windmolens.

Bij Ordelman & Dijkman werd ingegaan op het "nieuwe bouwen" waarbij steeds meer wordt geprefabiceerd en huizen en gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze zelf de erergie opwekken die nodig is. Alle tekeningen zijn in 3D (BIM). Klanten kunnen hierdoor bijv. hun eigen badkamer inrichten en gelijk met een 3D bril zien hoe het er uit gaat zien en ook wat de kosten zijn.

Na alle zeer interessante en leerzame informatie volgde een gezellig samenzijn waar onder het genot van een hapje en een drankje nog lang werd nagepraat.

Energiebemiddeling, Keizon/Keigroen en Ordelman & Dijkman heel hartelijk bedankt.

Kilk hier voor de foto's https://bkbronckhorst.nl/foto-s/energiebemiddeling-keizon-ordelman-dijkman

 

 

 

 

De vierde Breezz van 2017 is uit. Het volgende nummer komt uit in februari.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

De provincies Gelderland en Overijssel presenteerden samen met 23 regionale partners op 31 oktober de actie-agenda GO VOORT. Gedeputeerden Conny Bieze (Gelderland) en Bert Boerman (Overijssel) beschrijven hierin samen met gemeenten, regio’s, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen hoe ze als gezamenlijke organisaties de ontwikkeling van slimme mobiliteit willen inzetten om Oost-Nederland nog aantrekkelijker te maken. Dat gaat over zelfrijdende voertuigen, maar bijvoorbeeld ook over het samen slimmer organiseren van vervoer en het sturen op het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen. Rode draad in de actie-agenda is doen, leren én beter doen!

Typisch Oost

Slimme Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om onze samenleving te verbeteren. In de actie-agenda GO VOORT wordt toegelicht hoe de regio inspeelt op nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, en hoe het toepassen van nieuwe mobiliteitsvormen de unieke kenmerken van de regio Oost-Nederland versterkt. Die kenmerken zijn onder meer de kwaliteit van ruimte, het goede vestigingsklimaat en het plezierige wonen. Alles tegen de achtergrond van het ‘noaberschap’ wat de regio zo typeert. Deze natuurlijke organisatiekracht wordt direct zichtbaar door de brede samenwerking die er is om de nieuwe mobiliteits-toekomst vorm te geven; want niet alleen gemeenten en Rijkswaterstaat doen mee, maar ook kennisinstituten als de Universiteit Twente, Windesheim en de HAN. De actie-agenda nodigt bovendien bedrijven en instellingen in de regio expliciet uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en inzet van slimme mobiliteitsoplossingen. In Oost-Nederland realiseren we op dit moment al meer dan 50 ‘slimme’ projecten, die ter inspiratie in de actie-agenda worden uitgelicht.

Actie

In de actie-agenda (PDF 5 MB) presenteren de 25 initiatiefnemers negen gezamenlijke acties. De acties richten zich op de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Denk aan leefbare en goed bereikbare binnensteden, vraagafhankelijke vervoerssystemen die ook nog eens duurzaam en emissieloos zijn, en het gebruik van allerhande ‘data’ om ons vervoer beter én veiliger te maken. De actie-agenda GO VOORT markeert ook de start van een kennis- en ontwikkelplatform Slimme Mobiliteit Oost-Nederland. Op dit platform leren we vanuit praktijkervaringen om verandering in gedrag, techniek en organisatie voor slimmere mobiliteit te versnellen. Zo worden er bijvoorbeeld dit najaar een reeks van open colleges georganiseerd rond het thema Slimme Mobiliteit. De colleges zijn toegankelijk voor professionals en geïnteresseerden. Slimmere mobiliteit krijgt pas echt betekenis door dingen sámen te doen, te leren en het de volgende keer nóg beter te doen. Oost-Nederland heeft er zin in en is er klaar voor!

Bron: provincie Gelderland

Op woensdag 8 november organiseren voetbalvereniging "Betaald voetbal De Graafschap B.V." en bedrijven uit de Gebouwde Omgeving het event “Scoor met Techniek”.


Het event is gericht op leerlingen HAVO-3 en VMBO 3-4. In stadion de Vijverberg laten regionale bedrijven zien hoe talent zich kan ontwikkelen in de Gebouwde Omgeving. De leerlingen kunnen kennismaken met alle beroepen die in deze boeiende sector een rol spelen. Nadere info: http://www.scoormettechniek.nl/

 

 

Eind september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Ook voor heel 2017 en 2018 verwacht UWV dat de WW daalt, in de Achterhoek nog sterker dan landelijk.

Eind september waren er in de Achterhoek 5.614 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.711 minder dan vorig jaar en betekent een daling van 23,4%. De daling in de Achterhoek is sterker dan landelijk. Dit beeld blijft voorlopig zo.

Download de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie 
Bron: UWV

Regio in Beeld

Ieder jaar wordt rond oktober verslag gedaan van de ontwikkelingen en knelpunten binnen de arbeidsmarktregio. Het rapport, Regio in Beeld, laat zien hoe de regio Achterhoek er voorstaat als het gaat om de arbeidsmarkt. 
Bron: UWV

Krapteberoepen: moeilijk vervulbare vacatures

Sommige beroepen bieden een goede kans op werk, omdat er weinig geschikte kandidaten zijn voor bepaalde vacatures. UWV laat op landelijk en regionaal niveau zien in welke beroepen deze kansen liggen.
Het overzicht met krapteberoepen (kansrijke beroepen) voor de Achterhoek vindt u o.a. op de website van Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek
Bron: UWV

Digitaal dashboard Basiscijfers Jeugd geactualiseerd

Op 23 oktober hebben SBB en UWV het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd geactualiseerd. Deze keer heeft er een update plaats gevonden van de volgende data:

  • WW-instroom
  • Niet-werkende werkzoekenden
  • Werkhervatting na WW
  • Gestarte beroepspraktijkovereenkomsten (bpvo’s)
  • Erkende leerbedrijven
  • Regionale stagependel

Jongeren profiteren van de aantrekkende economie: ze belanden minder snel in de WW. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd.
Bron: S-BB/ UWV

Arbeidsmarkt Infographic Achterhoek

Deze infographic is een afgeleide van de Matchcare Arbeidsmarktrapportage, die is gebaseerd op de
Matchcare vacaturebank. Deze vacaturebank geeft een actueel, dagelijks overzicht van een groot deel van alle op het internet gepubliceerde vacatures.
Dit biedt inzicht in de actuele arbeidsmarkt, ingedeeld naar onder mee regio, vakgebied en niveau.

Gemiddeld staan er dagelijks 1900 vacatures open in de Achterhoek, 59% van de vacatures zitten in de techniek, op alle niveaus.
Bron vacatures: Jobfeed

 

De gemeente Bronckhorst gaat door met het plan om een buizennetwerk aan te leggen voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Dit stellen b en w voor aan de gemeenteraad. De raad besluit hierover in zijn vergadering van 26 oktober.

In juli deed de gemeente een oproep aan de markt om in het buizennetwerk te participeren. Hierop reageerden meerdere partijen, waarbij KPN interesse toonde. Gemeente en KPN hebben de intentie uitgesproken om de gesprekken voort te zetten met het doel te komen tot een samenwerkingsovereenkomst die de aanleg van dit glasvezelnetwerk mogelijk maakt. Als de overeenkomst een feit is, krijgen alle woningen in onze buitengebieden de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een glasvezelnetwerk. Voor het einde van het jaar wordt meer duidelijkheid verwacht en zullen beide partijen hier gezamenlijk over communiceren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Bronckhorst samen met de omliggende gemeenten intensief overleg gevoerd met diverse partijen en provincie Gelderland om grootschalige aanleg van glasvezel in de Achterhoek voor elkaar te krijgen. Dit leidde niet tot een concrete aanpak voor de gemeente Bronckhorst. Wethouder Paul Seesing: “Wij besloten daarom het heft in eigen hand te nemen en een alternatief plan te ontwikkelen. We hebben nu een doorbraak. Op korte termijn glasvezel voor iedereen in het buitengebied van Bronckhorst, dit is fantastisch nieuws!”


 
BKB verbindt en versterkt!