Nederland is te klein om te verdelen in groei- en krimpgebieden. Als Nederland vooruit wil, dan heb je alles nodig, óók de ruimte en expertise van de krimpregio’s, zoals de maakindustrie”. Zo stelde Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) namens de Achterhoek tijdens het symposium Nederland in Balans op 2 februari in Nieuwspoort Den Haag. Aanwezig waren ruim 50 vertegenwoordigers van politieke partijen, ministeries, provincies, regio’s en gemeenten.Het symposium werd georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland, ook wel de ’K5’ genoemd. Zij trekken samen op richting het Rijk, omdat zij zien dat er steeds meer een disbalans ontstaat tussen groei- en krimpgebieden en hier vanuit de landelijke overheid nog onvoldoende aandacht voor is.

Groei en krimp
Bea Schouten (gedeputeerde provincie Gelderland) opende het symposium en lichtte de gedachte achter Nederland in Balans toe. Terwijl de steden in de Randstad in toenemende mate te kampen krijgen met ruimtegebrek door de grote vraag naar hoogwaardige woningen, kampen de regio’s in de randen van ons land met leegloop en leegstand. Groei en krimp zijn in feite twee zijden van dezelfde medaille. De provincies pleiten dan ook voor een integrale aanpak van de gevolgen van de demografische verschuivingen, om juist ook de kansen van deze ontwikkeling te benutten. Met structurele investeringen in verbindingen, onderwijs en sociale structuur kunnen de regio’s een volwaardige bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en de steden ontlasten in hun groeiende vraag naar ruimte.

Krachtenbundeling in de Achterhoek
Juist in de Achterhoek liggen veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Werken. De lokale bevolking is hier bovendien bijzonder actief in het aandragen van inventieve en flexibele oplossingen om hun kern of wijk leefbaar te houden. Tegelijk  liggen er grote opgaven  (op het gebied van leegstand, bereikbaarheid etc.) die we niet alleen kunnen aanpakken. Nú investeren betekent anticiperen op de toekomst en het  benutten van de kansen en mogelijkheden die er zijn.

Erkenning
Ook werden enkele ‘best practices’ toegelicht. Martin Stor (kennismakelaar Werken van Achterhoek2020) vertelde over de bundeling van krachten door ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties rond de Uitvoeringsagenda en Smart Industry. Op de vraag of we dan nog wel iets nodig hebben van het Rijk antwoordde hij: “Erkenning van de Achterhoek als dé innovatieve en Smart Industry-regio. Het is onterecht als er landelijk altijd alleen maar over Eindhoven gesproken wordt, terwijl er ook in andere regio’s heel mooie dingen van de grond komen”.

Op zoek naar balans
Kamerleden Hayke Veldman (VVD), Harm Brouwer (PvdA), Daan Prevoo (gedeputeerde provincie Limburg), Erik ter Brake (VNO-NCW/ MKB), Laura Broekhuizen-Smit (wethouder gemeente Oldambt) en Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) gingen met elkaar in debat over de uitdagingen waar de regio’s voor staan en welke rol het Rijk daarbij kan spelen.
Minister Plasterk liet via een videoboodschap weten: “We zijn een klein land en moeten daarom goed gebruik maken van onze ruimte. Het ene deel van ons land kampt met ruimtegebrek, terwijl andere delen van het land juist ruimte genoeg hebben. Voor elke regio is het een zoektocht naar de juiste balans. Naar die balans gaat u vandaag samen op zoek en ik ben heel benieuwd tot welke nieuwe ideeën dat zal leiden.”

Mogelijk een investeringsfonds
Als symbool voor de balans in Nederland werd een weegschaal aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk nam het cadeau in ontvangst. “Uiteraard weet niemand wat de koers wordt na de landelijke verkiezingen, maar ik sluit een investeringsfonds voor de regio’s niet uit”, aldus Buitendijk.

Zie ook de reportage van Regio8

 

Benieuwd naar de resultaten? In 2016 zijn een kleine twintig projecten van de uitvoeringsagenda gestart. De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is het antwoord van de Achterhoek op de demografische ontwikkelingen. Het draaiende houden van de economie door in te zetten op Smart Werken is prioriteit nummer één.

Bekijk de Resultaten Achterhoek2020 in 2016

De BKB feliciteert Harmsen Vakschilders & Thuisin Harmsen van harte met de heropening van de zaak. Familie Harmsen en medewerkers veel succes toegewenst!

Voor wie wil komen kijken: Vandaag en morgen is het bij Harmsen btw vrij winkelen.

16991582 1215791011869103 333347416068339714 o

 

 

 

 

Als de rijksoverheid niet snel jaarlijks met tientallen miljoenen euro's over de brug komt dreigt het komend decennium verpaupering voor delen van de Achterhoek. 

Dat stellen Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, en Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland. 

,,Als mensen nu door Bronckhorst rijden zien ze nog een levendige gemeente'', zegt Besselink. ,,Maar de echte leegstand - van woningen, maatschappelijk vastgoed en boerderijen ontstaat pas de komende tien jaar. Daarvoor is een transitiefonds nodig. Als bijvoorbeeld scholen worden samengevoegd komen er gebouwen leeg te staan. Misschien lukt het soms om van één schoolgebouw een gemeenschapsgebouw te maken, maar niet alle leegkomende panden kun je invullen. Dan moet je slopen, wil je verpaupering tegen gaan. Dat kan de Achterhoek niet alleen betalen, daar zijn tientallen miljoenen voor nodig vanuit het Rijk.''

De Achterhoek en de provincie Gelderland hebben vorig jaar al de handen ineen geslagen met de provincies Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland (die ook krimpgebieden binnen de grenzen hebben). In Den Haag hebben ze medio 2016 het rapport 'Nederland in Balans' aangeboden. Om ervoor extra aandacht te krijgen in aanloop naar de verkiezingen is het rapport 2 februari nog eens in Den Haag onder de aandacht gebracht.

De achterliggende gedachte van 'Nederland in Balns' is dat Nederland - met een overvolle Randstad en een steeds legere periferie - juist niet in balans is. In het rapport wordt het Rijk gevraagd jaarlijks 350 miljoen euro in de krimpgebieden te steken en krimp en groei samen aan te pakken.

,,Ook omdat deze krimpgebieden wel 11 procent van het bruto nationaal product leveren'', zegt Schouten, die krimp in haar portefeuille heeft. ,,Het Rijk heeft er ook alle belang bij, lijkt ons, dat die 11 procent in stand blijft. Als dat door krimp minder wordt heeft het Rijk daar alleen maar last van. Omgerekend verwachten wij vanuit Den Haag ongeveer 30 miljoen euro per jaar. Niet alleen om te slopen maar ook voor betere bereikbaarheid, werkgelegenheid en om onderwijs in Duits te verbeteren.''

Schouten wijst er ook op dat Nederland te klein is om zulke verschillen tussen Randstad en periferie te hebben. ,,Nederland is geen Spanje waar je flinke afstanden moet overbruggen'', zegt Schouten. ,,Vanuit Doetinchem kunnen je binnen anderhalf uur in Amsterdam of Den Haag zijn. Mits de verbinding goed is. Het voordeel van krimp is bovendien dat wij ruimte hebben. En daaraan is in de Randstad nou net gebrek. Waarom dan geen overheidsinstellingen naar de krimpgebieden verplaatsen?''

Nu de verkiezingen in zicht komen lijkt krimp langzaam op de agenda te komen bij de landelijke politieke partijen. Volgens Besselink is in elk partijprogramma ondertussen wel een paragraaf over krimp te vinden en de PvdA zegt zelfs structureel 300 miljoen euro in de krimpgebieden te willen steken. ,,Maar belangrijk is dat krimp straks bij de kabinetsonderhandelingen op tafel ligt'', zegt Schouten. ,,Krimp lossen we niet op. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de Achterhoek leefbaar blijft en dat er werk is.''

Afbeelding3 496x285

Het is aan de basisscholen zelf of zij geld opzijleggen voor een technieklokaal. Staatssecretaris Dekker gaat het financiële gat niet dichten zodat – bijvoorbeeld – het technieklokaal Skills in Winterswijk open kan blijven.

De bewindsman reageert schriftelijk op vragen van de VVD-Kamerleden Straus en Veldman, als gevolg van een bericht in De Gelderlander dat het Technieklokaal Winterswijk bang is voor sluiting door te weinig geld.

Open brief
In de technieklokalen komen basisschoolleerlingen in aanraking met techniek. Het Winterswijkse technieklokaal Skills stuurde medio december vorig jaar een open brief aan de minister en de staatssecretaris van onderwijs: Skills moet stoppen als de basisscholen, die de subsidie ontvangen, hun bijdrage aan het onderwijs in het technieklokaal niet meer kunnen betalen.

Dekker meldt dat de scholen zelf voor de beslissing verantwoordelijk zijn.

 

Het mag toch niet gebeuren dat Technieklokalen moeten sluiten. Technieklokalen doen goed werk en techniek heeft de toekomst!

De BKB sponsort Technieklokaal Doetinchem Bronckhorst  d.m.v. een jaarlijkse gift en hoopt hiermee bij te dragen aan de continuiteit. Want wat is het mooi als leerlingen op deze manier in aanraking komen met techniek.Het bestuur, de vrijwilligers en de leerlingen van TDB zijn hier dankbaar voor.  

Bekijk hier de film van Technieklokaal Doetinchem Bronckhorst, kijk hoe enthousiast iedereen is, dit mag toch niet stoppen?

https://www.youtube.com/embed/c-HIm8bfx0Y

 

De eerste Breezz van 2017 is uit. Dit jaar komt de Breezz 4 keer uit (februari - mei - september - november of december).

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

 

 


Per augustus 2017 start het Graafschap College met twee gloednieuwe opleidingen: Middenkader Smart Building en Middenkader Smart Industry. Beide 4-jarige opleidingen in de beroeps opleidende leerweg (bol) op niveau 4. Het zijn dé mbo-opleidingen van de toekomst op het gebied van techniek.

Met het vernieuwde aanbod speelt het Graafschap College in op de ontwikkelingen in de technische sector. Voor de opleiding Middenkader Smart Building geldt dat het Graafschap College het eerste ROC in Nederland is dat deze opleiding aanbiedt.

Smart Building

De opleiding Middenkader Smart Building, onderdeel van de richting Gebouwde omgeving, speelt in op de ontwikkelingen op het gebied van de bouw en installatietechniek. Door nieuwe (industriële) bouwmethoden en innovaties in de installatietechniek verandert de wereld van de gebouwde omgeving razendsnel. Er is behoefte aan nieuwe medewerkers die actief kunnen samenwerken met en tussen de verschillende disciplines. De bouw- en installatietechniekbranche werken intensief samen, zodat duurzame, toekomstgerichte en generatiebestendige gebouwen gebouwd kunnen worden.

header_smartbuilding2

Smart Industry

In de opleiding Middenkader Smart Industry, onderdeel van de richting Engineering en industrie, worden de vakgebieden technologie, ICT én technische bedrijfskunde op een unieke manier met elkaar gecombineerd. Robotica, internet-of-things, Big Data, cloud-computing en augmented reality zijn de allernieuwste technologische ontwikkelingen waarmee studenten tijdens deze opleiding op een ondernemende en experimenterende manier aan de slag gaan.

Informatie en aanmelden

Ga voor meer informatie naar: Middenkader Smart Building of Middenkader Smart Industry. Aanmelden kan via de ‘aanmeldknop’ op de betreffende pagina. Tijdens de Scholenmarkt, die dinsdag 29 november, woensdag 30 november en donderdag 1 december van 19.00 – 21.00 uur op het Graafschap College plaatsvindt, wordt uitgebreid voorlichting over de nieuwe opleidingen gegeven. Kijk hier voor meer informatie over en registratie voor de Scholenmarkt.

 

Bij dit overleg op 2 februari in Den Haag is ook burgemeester Marianne Besselink aangeschoven.

De boodschap van de krimpregio's op het minisymposium Nederland in Balans op 2 februari 2017 is een evenwichtige economische ontwikkeling van BV Nederland. Hiervoor pleiten de gezamenlijke krimpregio's in de provincies Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland bij de regering die na de verkiezingen aantreedt. Terwijl de Randstad in toenemende mate te kampen krijgt met ruimtegebrek door de grote vraag aan hoogwaardige woningen, kampen de regio's met leegloop en leegstand. De regio’s beschikken echter volop over – nu nog – onbenutte kansen. Ze roepen Rijk en grote steden daarom op die in snel tempo te verzilveren. Met structurele investeringen in verbindingen, onderwijs en sociale structuur kunnen de regio’s een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en de steden ontlasten in hun groeiende vraag naar ruimte. 
De regio’s Achterhoek, Noordoost Fryslân, Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en ZuidLimburg kampen met de gevolgen van demografische krimp, ontgroening en vergrijzing. Bewoners trekken naar plekken in het land waar economisch meer te halen valt. Het gevolg is leegloop, leegstand, en sluiting van maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Het proces lijkt zichzelf te versterken: afnemende leefbaarheid en vitaliteit maken de regio nog minder aantrekkelijk, waardoor nieuwe kansen op hun beurt uitblijven.
De regio’s zijn ervan overtuigd dat dit proces gekeerd kan worden door een gerichte investering in opleiding, bereikbaarheid en in de leefbaarheid van krimpgebieden. Daarmee kunnen die gebieden de nationale economie aanjagen en het ruimtegebrek in de Randstad opvangen. De investering moet zorgen voor een uitgesproken toegevoegde waarde van de regio’s aan de Nederlandse economie. Op termijn voorkomt zo’n investering zelfs een strop van 10 miljard euro per jaar aan uitkeringen en achterstallig onderhoud.

Annemieke Traag, voorzitter Regio Achterhoek: „Juist in de Achterhoek liggen veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Werken. De lokale bevolking is hier bovendien bijzonder actief in het aandragen van inventieve en flexibele oplossingen om hun kern of wijk leefbaar te houden. Met extra steun in de rug kunnen wij als SmartHub Achterhoek die kracht nog effectiever inzetten en de kansen nog beter benutten.”
Nederland in Balans vergelijkt de investering in de regio’s met de impuls van ruim 300 miljoen euro die de Nederlandse krachtwijken jaarlijks ontvingen tussen 2007 en 2012. Volgens de regio’s betreft het twee zijden van de dezelfde groeimedaille:  met de krachtwijken werden de negatieve effecten van groei bestreden in de Randstad,  nu is het tijd de negatieve effecten van diezelfde groei aan te pakken in de kansrijke ‘krachtregio’s’ van Nederland.

Wij hebben er weer een lid bij! Eetcafé Jansen & Jansen aan de Spalstraat in Hengelo is lid geworden van onze bedrijvenkring.

Contactpersoon is Marco Jansen, Marco van harte welkom! Nadere informatie over dit eetcafe vindt u op www.eetcafejansenjansen.nl 

 

Eetcafé Jansen & Jansen is genomineerd voor het beste eetcafé voor Nederland, zie hier het filmpje en breng je stem uit.

https://www.youtube.com/watch?v=QQIl0HrSmbg&feature=player_embedded

 

Jansen en Jansen logo zwart

 

 

 

Wethouder Paul Seesing: “‘t Is nog niet van de baan, maar het wordt zo wel lastig”

Vandaag kwamen de bestuurders van de Achterhoekse gemeenten plus Doesburg, Lochem en Zutphen met marktpartij CIF bijeen om de condities en planning van de glasvezelaanleg in de regio te bespreken.

Geen concrete informatie over planning en aansluitkosten CIF kan voor september geen concrete informatie bieden over planning en aansluitkosten van glasvezel in de Achterhoek. Het bedrijf werkt bij de aansluiting in fases. Per fase wordt steeds opnieuw gekeken of deze start of niet.

Oost Gelre en Aalten vraagbundeling voor zomervakantie Eén lichtpuntje: In de tweede fase die CIF nu voorbereidt, worden de gemeenten Aalten en Oost Gelre wel meegenomen. CIF hoopt voor de zomervakantie de vraagbundeling in deze twee gemeenten te hebben afgerond. Tegen welke prijs en onder welke afspraken de aanleg mogelijk is in deze gemeenten, moet CIF nog bepalen. De prijs is wel bekend voordat de vraagbundeling start.

Aanleg Berkelland en Winterswijk gaat door In Berkelland en Winterswijk is de eerste schop in de grond en gaat aanleg dit jaar door.

Geen toezeggingen voor overige zeven gemeenten Over de aanleg in de overige gemeenten: Bronckhorst, Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland, Doesburg, Lochem en Zutphen doet CIF geen toezeggingen. De bestuurders van deze gemeenten zijn zwaar teleurgesteld en gaan zich beraden op het vervolg.

Wethouder Paul Seesing (Bronckhorst en woordvoerder namens de 11 gemeenten): “We zitten hier met een dubbel gevoel. We hadden een vervolgaanpak verwacht. Maar we hebben geen concrete toezeggingen gekregen en dat frustreert ons. Het blijkt eens te meer dat de markt grote moeite heeft met het realiseren van glasvezel in ons buitengebied. We willen vaart maken, we zijn er al drie jaar klaar voor. Over hoe het nu verder moet, gaan we nadenken. Toch is een stukje buitengebied van de Achterhoek weer dichter bij snel internet gekomen. In Berkelland en Winterswijk gaat aanleg door en in Aalten en Oost Gelre start in ieder geval de vraagbundeling. Als 50% van de adressen zich aanmeldt, dan is daar de aanleg een feit.”