Hebt u een leegstaand gebouw in het buitengebied? Misschien komt het sloopfonds van pas! 

 

Sinds medio 2015 kunnen eigenaren van overbodige gebouwen in het buitengebied gebruik maken van het Sloopfonds. Dit is een tegemoetkoming die wij u bieden om de stap naar sloop gemakkelijker te kunnen zetten. De regeling loopt in ieder geval nog tot eind 2017. De ervaringen gebruiken wij om een duurzame (regionale) regeling op te stellen om sloop te stimuleren.

Voordeel van tijdig slopen

Gebouwen die niet meer worden gebruikt, kosten wel geld. Denk hierbij aan de kosten van verzekering, onroerend zaak belasting en wellicht het onderhoud. Door de wetgeving, die stelt dat asbesthoudende daken vanaf 2024 verboden zijn, kan uw verzekering de opstallen mogelijk niet meer in de dekking meenemen. Overdenk ook de gevolgen van een brand waarbij asbestdeeltjes weg waaien. Het opruimen kan een kostbare situatie zijn.

Het sloopfonds

Iedereen die opstallen bezit buiten de bebouwde kom kan aan de regeling meedoen. De vergoeding is € 10,00 per m2 met een maximum van € 7.500,- per adres. De leges voor een eventuele bestemmingswijziging worden ook vergoed (€ 5.000,-). De sloopregeling kan gecombineerd worden met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Ook is de sloopregeling te combineren met de Achterhoekse pilot ‘Zon op erf’.

Landschappelijke kwaliteit

De verwachting is dat de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Om onnodige leegstand tegen te gaan, wil de gemeente sloop van leegstaande gebouwen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude veeschuur. Met name schuren hebben vaak asbestdaken die volgens landelijk regelgeving uiterlijk in 2024 verwijderd moeten zijn.

Veel animo

Er is al behoorlijke animo voor het Sloopfonds. Bijna 50 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan de pilot. Met 25 mensen is inmiddels een overeenkomst opgesteld, in 10 gevallen is de bestemming van het kavel gewijzigd van agrarisch naar wonen. Het gaat in totaal om ongeveer 11.500 m2 aan te slopen gebouwen.

Meer weten of een beroep doen op het fonds?

De volledige regeling vindt u op www.bronckhorst.nl/sloopregeling. Neem een kijkje en doe er uw voordeel mee! 

Dat er in de Achterhoek en ook binnen de gemeente Bronckhorst vele innovatieve bedrijven zijn die topproducten en –diensten leveren is lang niet bij iedereen bekend. Dat maakt het voor die bedrijven lastig om jong talent aan te trekken. Om dit te veranderen zet CEO for a day jongeren één dag op de directeursstoel van zo’n bedrijf.

Bianca Lowik (20) uit Ruurlo is één van die jongeren. Ze studeert Technische Bedrijfskunde aan Saxion Hogeschool en is momenteel fulltime stagiaire bij Contour Advanced Systems in Varsseveld. Ze maakte een dag vrij om CEO for a day te zijn van bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility uit Groenlo. […]

Lees hier het volledige interview met Bianca, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.
Er is ook een vlog gemaakt door Bianca. Bekijk hem hier.

 

“Voor het wonen van de toekomst moeten we stevig inzetten op twee sporen: flexibiliteit en duurzaamheid. Geen langetermijndenken meer, want de woonbehoeften zijn snel aan het veranderen”, aldus Hans Suurmond, Kennismakelaar Wonen Achterhoek2020. Nieuwe woningen worden energieneutraal, bestaande huizen moeten energiezuinig(er) worden.
Aansluiting op aardgas is straks verleden tijd. Door de ontwikkeling van composttoiletten en waterzuiveringstechnieken hoeven woningen van de toekomst zelfs niet meer aangesloten te zijn op het waternet en de riolering. “De stap naar ‘volledig zelfvoorzienend’ komt dichterbij en omdat de Achterhoek voorop loopt met innovaties, kunnen wij hieraan een belangrijke bijdrage leveren”, aldus Suurmond. Door de sterke vergrijzing in de regio groeit bovendien de behoefte aan ‘levensloopbestendige woningen’. Ook hier valt nog een slag te maken. Hoe dan ook is de tijd van grootschalige programmering van woningbouw in de Achterhoek voorbij. Meebewegen met de realiteit, bouwen naar behoefte en maatwerk zijn het devies voor de toekomst.

Lees het hele artikel, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.

 

 

Honderden jongeren kwamen vrijdag 24 november naar de vijfde editie van de Talententuin bij de SSP-hal en het ICER te Ulft. Met 62 stands van Achterhoekse organisaties vormde de Talententuin een mooi beeld van de carrièrekansen die er binnen de regio liggen voor jongeren.


 
De afgelopen jaren zijn er zeker 150 jongeren aan een stage of baan gekomen, maar door de vijfde editie wordt verwacht dat dit flink toe zal nemen. Eén van de deelnemende organisaties verwacht naar aanleiding van de Talententuin minstens 5 jongeren een stage of startersfunctie aan te kunnen bieden.
 
Bedrijven uit vrijwel alle sectoren waren aanwezig: van zorg tot transport en van hightech tot financieel. Dit laat de diversiteit van de Achterhoek goed zien. Om jongeren met de bedrijven te matchen, werd er samengewerkt met onder andere diverse studieverenigingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bussen reden vanuit Arnhem, Nijmegen en Enschede. Achterhoekse jongeren die daar studeren, maar ook jongeren van buiten de regio, zien welke carrièrekansen er zijn in de Achterhoek.
 
Meer informatie over de Talententuin is te vinden op www.talententuinachterhoek.nl
Bron: Achterhoek Werkt

De jury heeft vijf finalisten Arbeidswijs gekozen: ACT, APPLY, Click2Connect, Faalbokaal en OR ). De jury keek vooral naar innovativiteit, haalbaarheid en de link naar het thema.

Het thema voor de editie van Gelderland Arbeidswijs 2017 luidt: Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat? André Kuipers deelt tijdens de finale zijn visie op duurzaamheid met het publiek. De finale vindt op maandag 11 december 2017 plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Meer weten of stemmen

De vijf finalisten ontvangen elk 2.000 Euro om hun concept verder vorm te geven richting de finale. Op 11 december pitchen de finalisten voor het publiek en de jury. De winnaar ontvangt de hoofdprijs van 10.000,- Euro en professionele begeleiding bij de doorontwikkeling van het idee. Voorafgaand aan de finale kan het publiek vanaf 27 november online stemmen op de ideeën van de vijf finalisten. De winnaar van de online stemming ontvangt op 11 december de publieksprijs.

Eind oktober verstrekte UWV 38.927 WW-uitkeringen aan inwoners van Gelderland. Ten opzichte van vorige maand is dit een daling van 2,6%. Dat is sterker dan de landelijk daling van 2,2%.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 21,7% gedaald. Ook die daling is sterker dan de landelijke daling met 18,2%.

In Gelderland daalt het aantal WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, maar verschilt de ontwikkeling wel per regio: in de Achterhoek daalde de WW het sterkst, zowel over de afgelopen maand (-3,6%) als over het afgelopen jaar (-24,4%).

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Dat is de sterkste daling in Gelderland. De WW in de bouw is in een jaar tijd meer dan gehalveerd, maar ook in veel andere sectoren is de daling sterker dan gemiddeld in Gelderland. lees verder

Download de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie 
Bron: UWV

Op woensdagavond 8 november konden we als leden op bezoek bij 3 lidbedrijven. Het werd een leuke en informatieve avond over energie en de duurzame opwekking hiervan. Geheel passend in de doelstelling van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn!

Na een uitleg over de mogelijkheden voor goedkope en duurzame energieinkoop door Hans de Silva van Energiebemiddeling.nl volgde een presentie van Keizon en Keigroen over o.a. de mogelijkheden van opwekking van energie d.m.v. windmolens.

Bij Ordelman & Dijkman werd ingegaan op het "nieuwe bouwen" waarbij steeds meer wordt geprefabiceerd en huizen en gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze zelf de erergie opwekken die nodig is. Alle tekeningen zijn in 3D (BIM). Klanten kunnen hierdoor bijv. hun eigen badkamer inrichten en gelijk met een 3D bril zien hoe het er uit gaat zien en ook wat de kosten zijn.

Na alle zeer interessante en leerzame informatie volgde een gezellig samenzijn waar onder het genot van een hapje en een drankje nog lang werd nagepraat.

Energiebemiddeling, Keizon/Keigroen en Ordelman & Dijkman heel hartelijk bedankt.

Kilk hier voor de foto's https://bkbronckhorst.nl/foto-s/energiebemiddeling-keizon-ordelman-dijkman

 

 

 

 

De vierde Breezz van 2017 is uit. Het volgende nummer komt uit in februari.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

De provincies Gelderland en Overijssel presenteerden samen met 23 regionale partners op 31 oktober de actie-agenda GO VOORT. Gedeputeerden Conny Bieze (Gelderland) en Bert Boerman (Overijssel) beschrijven hierin samen met gemeenten, regio’s, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen hoe ze als gezamenlijke organisaties de ontwikkeling van slimme mobiliteit willen inzetten om Oost-Nederland nog aantrekkelijker te maken. Dat gaat over zelfrijdende voertuigen, maar bijvoorbeeld ook over het samen slimmer organiseren van vervoer en het sturen op het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen. Rode draad in de actie-agenda is doen, leren én beter doen!

Typisch Oost

Slimme Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om onze samenleving te verbeteren. In de actie-agenda GO VOORT wordt toegelicht hoe de regio inspeelt op nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, en hoe het toepassen van nieuwe mobiliteitsvormen de unieke kenmerken van de regio Oost-Nederland versterkt. Die kenmerken zijn onder meer de kwaliteit van ruimte, het goede vestigingsklimaat en het plezierige wonen. Alles tegen de achtergrond van het ‘noaberschap’ wat de regio zo typeert. Deze natuurlijke organisatiekracht wordt direct zichtbaar door de brede samenwerking die er is om de nieuwe mobiliteits-toekomst vorm te geven; want niet alleen gemeenten en Rijkswaterstaat doen mee, maar ook kennisinstituten als de Universiteit Twente, Windesheim en de HAN. De actie-agenda nodigt bovendien bedrijven en instellingen in de regio expliciet uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en inzet van slimme mobiliteitsoplossingen. In Oost-Nederland realiseren we op dit moment al meer dan 50 ‘slimme’ projecten, die ter inspiratie in de actie-agenda worden uitgelicht.

Actie

In de actie-agenda (PDF 5 MB) presenteren de 25 initiatiefnemers negen gezamenlijke acties. De acties richten zich op de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Denk aan leefbare en goed bereikbare binnensteden, vraagafhankelijke vervoerssystemen die ook nog eens duurzaam en emissieloos zijn, en het gebruik van allerhande ‘data’ om ons vervoer beter én veiliger te maken. De actie-agenda GO VOORT markeert ook de start van een kennis- en ontwikkelplatform Slimme Mobiliteit Oost-Nederland. Op dit platform leren we vanuit praktijkervaringen om verandering in gedrag, techniek en organisatie voor slimmere mobiliteit te versnellen. Zo worden er bijvoorbeeld dit najaar een reeks van open colleges georganiseerd rond het thema Slimme Mobiliteit. De colleges zijn toegankelijk voor professionals en geïnteresseerden. Slimmere mobiliteit krijgt pas echt betekenis door dingen sámen te doen, te leren en het de volgende keer nóg beter te doen. Oost-Nederland heeft er zin in en is er klaar voor!

Bron: provincie Gelderland

Op woensdag 8 november organiseren voetbalvereniging "Betaald voetbal De Graafschap B.V." en bedrijven uit de Gebouwde Omgeving het event “Scoor met Techniek”.


Het event is gericht op leerlingen HAVO-3 en VMBO 3-4. In stadion de Vijverberg laten regionale bedrijven zien hoe talent zich kan ontwikkelen in de Gebouwde Omgeving. De leerlingen kunnen kennismaken met alle beroepen die in deze boeiende sector een rol spelen. Nadere info: http://www.scoormettechniek.nl/

 

 


 
BKB verbindt en versterkt!