Bedrijvenkring Bronckhorst
"t Werkveld
Bedrijven Kring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst

't Werkveld Vorden

Laatste KVO'B nieuws van 't Werkveld februari 2021
Paul Stoter is sinds kort de nieuwe wijkagent voor Vorden, waaronder ook het aanspreekpunt voor de ondernemers. Hij is graag bereid nader coronaproof kennis te maken met de ondernemers, hij is bereikbaar via: paul.stoter@politie.nl

Voor het maken van een afspraak of voor het doen van een melding of aangifte op het gebied van openbare orde en veiligheid kunt u bellen met 0900-8844.

Inbraak, diefstal en aangifte
Meldingen: De cijfers van het 4 kwartaal van 2020 en de 1e maand van 2021 laten een rustig beeld zien.

Aangiftebereidheid: Zowel de werkgroep als de politie ontvangen graag informatie over zaken die hier niet thuis horen. Alleen op basis van uw meldingen en aangiftebereidheid kan de werkgroep en politie reageren en middelen inzetten.

Whatsapp Groep 't Werkveld
Is bedoeld om elkaar te informeren bij verdachte situaties. Al veel bedrijven en bewoners zijn aangesloten bij de groep en er wordt goed gecommuniceerd. Aanmelden via Matthijs via 06-20392745 of info@extremelyweb.nl

WEBSITE 't Werkveld:
Het begin
Op initiatief van enkele ondernemers van ’t Werkveld en met ondersteuning van de gemeente Bronckhorst, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de financiële ondersteuning van de provincie Gelderland is in het voorjaar van 2018 een haalbaarheidsonderzoek gestart en afgerond gericht op de mogelijkheden van het beter benutten van samenwerking en de bevordering van synergie en duurzaamheid op bedrijventerrein ’t Werkveld in Vorden.

Onderwerpen

  • bewustwording, kennisdeling & communicatie
  • energiebesparing en -verduurzaming
  • fysieke profilering van het bedrijventerrein & KVO-B

Klik op het logo voor de gehele site.