Agenda

Ondernemersontbijt "Leren zonder Grenzen"
Contact www.internationaal-netwerkbureau.nl

Het Internationaal Netwerkburo organiseert in samenwerking met het EU-project “Leren zonder Grenzen” en de Bedrijfstakschool Anton Tijdink een
grensoverschrijdend ondernemersontbijt :
  
“Innoveren bij een krappe arbeidsmarkt: het beroepsonderwijs maakt het mogelijk”!
 
Technologische ontwikkelingen veranderen de werkprocessen voortdurend en stellen hoge eisen aan opleiding en bijscholing van vakpersoneel.
Medewerkers in de leeftijd van 16 tot 67 jaar moeten continu op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en hun kennis bijspijkeren.
Slaagt een bedrijf hier niet in, dan betekent dat een nadeel ten opzichte van de concurrentie. Het toenemende tekort aan vakmensen maakt dit probleem
alleen maar nijpender.
 
Als beroepsopleidingen en bedrijven intensief met elkaar samen werken kunnen zij dit probleem het hoofd bieden. Hoe dat in zijn werk gaat hoort u op
deze ontbijtbijeenkomst. 

 

Locatie Bedrijfstakschool Anton Tijdink, Varsseveldseweg 12, 7061 GA Terborg

 
BKB verbindt en versterkt!