Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst BKB verbindt en versterkt!

Lid worden

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen met een KvK inschrijving binnen de Gemeente Bronckhorst.

Leden van de BKB kunnen deelnemen aan al onze activiteiten en bijeenkomsten.

De kosten voor het BKB- lidmaatschap bedragen € 275,- per jaar + een vaste bijdrage voor het Technieklokaal Doetinchem/Bronckhorst van € 25,--. De factuur wordt in maart toegestuurd per mail voor het lopende jaar.

Deelname van leden aan activiteiten is gratis voor 1 persoon, als meer deelnemers uit hetzelfde bedrijf deelnemen kan een kostendekkende vergoeding worden gevraagd, is dat het geval dan staat dit uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging. Na de activiteit zal dan een factuur worden toegestuurd.

Eenmaal aangemeld wordt op uw komst gerekend. Als u niet aanwezig kunt zijn dan dient u zich tijdig af te melden via secretariaat@bkbronckhorst.nl

Als we niet tijdig een afmelding ontvangen behouden we ons het recht voor om de kosten voor de catering en evt. entreekosten door te berekenen.

Introducees zijn welkom (mits van tevoren aangemeld).

Vrijblijvend kennismaken met de BKB? Dat kan. Neem contact op met het secretariaat 0314-631882.

Ons motto is: BKB verbindt en versterkt!! Netwerken is voor ons belangrijk en hiermee hopen wij de onderlinge samenwerking verder te versterken. Via deze link kunt u zien welke bedrijven er lid zijn: https://www.bkbronckhorst.nl/ledenlijst Namens de gemeente Bronckhorst zijn aanwezig wethouder Antoon Peppelman en bedrijvencontactfunctionaris Gert Jan Mugge.

Leden ontvangen per mail alle correspondentie, worden uitgenodigd voor vergaderingen, excursies, bijeenkomsten en worden op onze site vermeld (gegevens bedrijf, contactpersoon en logo). Na aanmelding krijgen leden een inlogcode waarmee ze hun bedrijfsgegevens kunnen uitbreiden met teksten, foto's en/of bedrijfsreportages.

Sinds de samenwerking met IKZelhem per 1-1-2023 krijgen ook BKB leden de inloggevens voor de bundelingapp voor BKB en IKZelhem leden met de naam Bevrijvig Bronckhorst. Hiermee vergroten wij ons netwerk en kunnen leden eenvoudig contact leggen met andere BKB en IKZelhem leden via het "Smoelenboek". Op de app verschijnen ook regelmaitg nieuwsberichten en mededelingen.

Op de app verschijnen ook de uitnodigingen voor activiteiten en kunnen leden zich eenvoudig aanmelden. De lijst met deelnemers voor de activiteit is op de app zichtbaar.  

 

Ondergetekende geeft zich d.m.v. onderstaand formulier op als lid van de Bedrijven Kring Bronckhorst.  


Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

* = Verplichte velden