Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst BKB verbindt en versterkt!

Lid worden

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen met een KvK inschrijving binnen de Gemeente Bronckhorst.

Leden van de BKB kunnen deelnemen aan al onze activiteiten en bijeenkomsten.

Deelname van leden aan activiteiten is gratis voor 1 persoon, als meer deelnemers uit hetzelfde bedrijf deelnemen kan een kostendekkende vergoeding worden gevraagd, is dat het geval dan staat dit uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging. Na de activiteit zal een factuur worden toegestuurd.

Eenmaal aangemeld wordt op uw komst gerekend. Als u niet aanwezig kunt zijn dan dient u zich tijdig af te melden via secretariaat@bkbronckhorst.nl

Als we niet tijdig een afmelding ontvangen behouden we ons het recht voor om de kosten voor de catering en evt. entreekosten door te berekenen.

Introducees zijn welkom (mits van tevoren aangemeld).

Vrijblijvend kennismaken met de BKB? Dat kan. Neem contact op met het secretariaat 0314-631882.

Door uitbreiding van ons ledenbestand proberen wij groei te genereren en het onderlinge netwerken en de samenwerking te versterken.

Leden ontvangen per mail alle correspondentie, worden uitgenodigd voor vergaderingen, excursies, bijeenkomsten en worden op onze site vermeld (gegevens bedrijf, contactpersoon en logo). Na aanmelding krijgen leden een inlogcode waarmee ze hun bedrijfsgegevens kunnen uitbreiden met teksten, foto's en/of bedrijfsreportages.

De kosten voor het BKB- lidmaatschap bedragen € 275,- per jaar, telkens in maart wordt hiervoor een factuur toegestuurd voor het lopende jaar.

Ondergetekende geeft zich d.m.v. onderstaand formulier op als lid van de Bedrijven Kring Bronckhorst.  


Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

* = Verplichte velden