Bedrijvenkring Bronckhorst
Bedrijven Kring Bronckhorst BKB verbindt en versterkt!

Lid worden

Leden van de BKB kunnen deelnemen aan onze evenementen en bijeenkomsten.

Deelname aan activiteiten is gratis voor de eerste 2 personen per bedrijf, als meer deelnemers uit hetzelfde bedrijf deelnemen kan een kostendekkende vergoeding worden gevraagd, is dat het geval dan staat dit uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging. Na de activiteit zal een factuur worden toegestuurd.

Leden kunnen zich aanmelden voor een activiteit via een link in de uitnodiging. Graag goed controleren of de ingevulde gegevens juist zijn, deze gegevens worden gebruikt voor de badges!

Eenmaal aangemeld wordt op uw komst gerekend (catering, evt. entreekosten etc.). Als u niet aanwezig kunt zijn dan dient u zich tijdig af te melden via secretariaat@bkbronckhorst.nl

Als we niet tijdig een afmelding ontvangen behouden we ons het recht voor om de kosten door te berekenen.

Introducés zijn welkom (mits van tevoren aangemeld) om ze geheel vrijblijvend kennis te laten maken met onze bedrijvenkring. Wij proberen hiermee groei te genereren en het netwerken en de onderlinge samenwerking te versterken.

Leden ontvangen alle correspondentie, worden uitgenodigd voor vergaderingen, excursies, bijeenkomsten en worden op onze site vermeld (gegevens bedrijf, contactpersoon en logo). Na aanmelding krijgen leden een inlogcode waarmee ze hun bedrijfsgegevens kunnen uitbreiden met teksten, foto's en/of bedrijfsreportages.

De kosten voor het BKB- lidmaatschap bedragen € 275,- per jaar, telkens in maart wordt hiervoor een factuur toegestuurd voor het lopende jaar.

Ondergetekende geeft zich d.m.v. onderstaand formulier op als lid van de Bedrijven Kring Bronckhorst.


Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

* = Verplichte velden