Resultaten Achterhoeks woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek bekend!

Het is nog steeds goed wonen in de Achterhoek. De meeste inwoners geven een rapportcijfer dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor hun eigen woning geven de bewoners zelfs een volle 8. Positiever dan bij het vorige regionale onderzoek in 2012 zijn de inwoners over het aanbod, de kwaliteit en de bereikbaarheid van de voorzieningen (een 7,2 tegen 6,7 in 2012). De beoordeling van de woonomgeving (7) valt echter lager uit dan in 2012 (7,6). Deze conclusies staan in de rapportage die de bureaus Moventem en Companen hebben opgesteld over het woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek. Medio vorig jaar ontvingen bijna 50.000 Achterhoekers een brief met het verzoek om mee te doen met dit regionale onderzoek. Meer dan 11.500 reacties geven een goed beeld van de woonwensen van de inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Moment van huishoudensdaling verschilt per gemeente en kern
Het aantal inwoners in de Achterhoek neemt nu al af, maar het moment waarop ook het aantal huishoudens gaat dalen, verschilt sterk per gemeente en zelfs per kern. Het onderzoek bevestigt verder dat het aantal jongeren afneemt en het aantal ouderen groeit. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, de (basis)scholen en de zorg. En het betekent ook dat er nog een paar duizend extra huizen nodig zijn om de groei op te kunnen vangen. Er zijn in de komende jaren nog wat extra woningen nodig om met name jongeren en starters goed te kunnen bedienen. Na (gemiddeld) 2028 zijn er echter minder huizen nodig. Huizen, die leegkomen door overlijden, worden dan niet altijd meer bewoond. In tien jaar tijd ontstaat er zo een overschot van zo’n 2.000 huizen. De vraag naar woningen en de leegstand van woningen vindt niet overal in gelijke mate plaats. Het tempo en de plekken verschillen sterk en vragen om lokaal maatwerk.

Mismatch
De grootste opgave ligt echter niet bij de nieuwbouw, maar bij de bestaande woningen. Veel van de vrijkomende woningen (door verhuizing en overlijden) sluiten niet aan bij de wensen van de woningzoekenden. De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek staan, zijn er nu al. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle inwonersgroepen in voldoende mate investeren in hun woning, terwijl de woningen wel steeds ouder worden. De onderzoekers geven aan dat het noodzakelijk is om geen achterstanden op te lopen in het onderhoud en het verbeteren van de bestaande woningen.

Onderzoeksresultaten
Hieronder leest u een aantal belangrijke resultaten. Voor meer resultaten en toelichting kunt u het eindrapport Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017 raadplegen.
Alle gegevens van het onderzoek zijn te vinden in meerdere bijlagen op de website www.awlo.nl.

  • Leefbaarheid: Leefbaarheidsscores in de Achterhoek zijn gemiddeld hoog, zeker vergeleken met landelijke cijfers. Inwoners van de Achterhoek waarderen hun buurt gemiddeld met een 7,8;
  • Veranderende bevolkingssamenstelling: Het aandeel ouderen neemt toe (vergrijzing), het aandeel jongeren neemt af (ontgroening) en het totaal aantal inwoners daalt. Doordat er echter minder mensen in een huishouden wonen groeit het aantal huishoudens, en daarmee de woningbehoefte, nog wel. Binnen nu en vijftien jaar wonen er in bijna alle Achterhoekse gemeenten niet alleen minder mensen, maar daalt ook het aantal huishoudens en daarmee de woningbehoefte;
  • Woonwensen: Gebaseerd op de belangrijkste woonwensen per doelgroep wordt voor de eerste vijf jaar op de woningmarkt vooral een tekort verwacht bij de huurappartementen met lift en in de koopsector bij de rijwoningen en twee-onder-eenkappers. Er wordt een overschot verwacht van huurappartementen zonder lift en vrijstaande koopwoningen;
  • Belemmeringen op de woningmarkt: Met name drie doelgroepen ervaren belemmeringen op de woningmarkt. Dit zijn huishoudens zonder eigen vermogen (vaak starters en/of jonge huishoudens) die moeite hebben bij het verkrijgen van een hypotheek, mensen met een middeninkomen die te veel verdienen voor sociale huur maar te weinig om een woning te kopen en 65-plussers die geen noodzaak ervaren en geen fut meer hebben om te verhuizen;
  • Algehele woningbehoefte neemt uiteindelijk stapsgewijs af: Deze afname betekent echter niet dat geen nieuwbouw hoeft plaats te vinden. Een deel van de bestaande woningvoorraad speelt onvoldoende in op nieuwe vragers op de woningmarkt. Hiervoor zijn nieuwe woningen met een modern kwaliteitsniveau nodig;
  • Opgave voor verduurzamen: De meeste woningen die in 2050 in de Achterhoek beschikbaar zijn, staan er nu al. Er ligt een stevige opgave om deze bestaande woningen toekomstbestendig te houden en te verduurzamen. Vooral financiële prikkels lijken hierbij de bewoners te kunnen stimuleren en motiveren.

Vervolg
De onderzoeksresultaten staan op de agenda van de (nieuwe) gemeenteraden, die op basis daarvan besluiten zullen nemen over het wonen in de komende jaren. Duidelijk is al wel dat de woonvraagstukken een gezamenlijke aanpak behoeven van gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, maar zeker ook financiers, bouwers en eigenaar-bewoners. De onderzoekers wijzen er op dat het belangrijk is om te blijven investeren in leefbaarheid en dat er lokaal maatwerk nodig is. Alleen dan kan er voldoende rekening worden gehouden met de verschillen tussen gemeenten en tussen kernen. Ook adviseren de onderzoekers om nu al te gaan sparen om tijdig te kunnen investeren in de bestaande woningen en in de sloop van niet meer gewenste woningen.

 

Globe

Met de uitbreiding van de Globe Group in de Betuwe wordt de positie in Midden-Nederland versterkt en heeft Globe een nog grotere landelijke dekkingsgraad van beveiliging en beroepsverkeersregelaars in Nederland.

De dagelijkse leiding is in handen van vestigingsmanager Erwin Verweij. 

Globe proficiat en succes!!

 

Lees hier meer over via deze link:

https://www.globesecurity.nl/vestigingen/vestiging-betuwe/?ct=t(Globe_mailing_juni_20176_13_2017)&mc_cid=ed6ab2cde3&mc_eid=60d34de59a

 

Ben je tussen de 18 en 30 jaar, een Bronckhorster in hart en nieren en wil jij een eigen woning bouwen? Kun je een hypotheek afsluiten? Grijp dan nu je kans!

Speciaal voor jongeren maakt de gemeente ruimte voor woningbouw op vijf locaties in Bronckhorst. De locaties zijn:
- Steenderen: Bronckhorsterweg op het terrein van de voormalige basisschool De Akker
- Hengelo (Gld): Raadhuisstraat, op de plek van de voormalige Albert Heijn
- Hengelo (Gld): Berkenlaan
- Vorden: Burg. Galleestraat, op het voormalige Havo-terrein
- Zelhem: Frans Halsstraat, locatie oude Schildersoordschool

De inschrijving start op 28 februari en sluit 14 maart om 17.00 uur. Lees er alles over ophttp://bit.ly/2EZ905V

28467637 1888245257852335 5939998374691277515 n

Een groot aantal ondernemers uit onze gemeente heeft vanaf eind 2017 deelgenomen aan enkele ontbijtsessies om te komen tot een Economische agenda voor Bronckhorst.

We naderen inmiddels de eindstreep en nodigen u daarom graag uit om op woensdag 21 februari a.s. om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in zaal Bi-j Nolda aan de Dr. Grashuisstraat 3 in Zelhem via korte pitches kennis te nemen van de resultaten.

Verder is er de gelegenheid om na afloop onder het genot van een drankje met elkaar te netwerken.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie over de avond is te vinden via de link:

https://www.bronckhorst.nl/home/nieuws_45258/item/economische-agenda-krijgt-vorm_105172.html

Ken of heb jij een beeldbepalend leegstaand pand en wil je dat daar snel weer een nieuwe bestemming voor komt. Doe dan mee met de Challenge SteenGoed Benutten!

Steengoed

Met het programma SteenGoed Benutten werken we mee aan het verminderen van (dreigende) leegstand in dorpen en steden om zo gebieden beter te laten functioneren. Niet voor al het leegstaande vastgoed is een nieuwe functie beschikbaar. In de praktijk komen we voorbeelden tegen van eigenaren die graag iets met een leegstaand pand willen doen, maar geen idee hebben voor een nieuwe invulling van hun pand. Met de SteenGoed Challenge willen we deze mensen graag verder helpen.

Tot 15 maart is aanmelden mogelijk.  Daarna kiezen we 3 locaties waar we mee aan de slag gaan. Tijdens Startup Delta Summit op 19 april 2018 maken we deze bekend. Vanaf dan kan iedereen komen met nieuwe ideeën en toepassingen voor deze locaties. In september wordt bekend welke plannen winnend zijn en gaan we aan de slag.

Bekijk onze promotiefilm https://vimeo.com/254838889 en meld jouw leegstaand pand nu aan op www.steengoedbenutten.nl

Vragen? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoe een klein land groot kan zijn in staal’

 SVT

Staal is een veel gebruikt metaal, dat op vele manieren kan worden bewerkt. RTL 7 was op bezoek bij ons lidbedrijf SVT Nederland, een staalplaat bewerkingsbedrijf waar halffabricaten worden vervaardigd uit staalplaat. Door  middel van plasma- of autogeen snijden worden onderdelen op maat gesneden uit stalen platen, waarna door middel van kanten of walsen de onderdelen gebogen worden in klant specifieke vormen. Luuk van Malenstijn en Richard Kraak laten zien welke producten er vervaardigd kunnen worden uit staalplaat delen. Een mooi voorbeeld van hoe een klein land groot kan zijn in duurzame producten.

Alles over staal en het bewerken hiervan is zondag 18 februari te zien in de uitzending techniek van Doe Maar Duurzaam; een informatief programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam is het totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten om mensen bewust te maken van de duurzame mogelijkheden binnen ieder aspect van het dagelijks leven.

Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Ook in Gelderland blijft er de komende jaren behoefte aan vakmensen in de techniek. UWV werkt steeds meer samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie.

Techniek is een belangrijke motor van de economie: landelijk werken 1,2 miljoen mensen in een technisch beroep. Alleen in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken nog meer mensen. Dit blijkt uit een factsheet van UWV over technische beroepen. In het derde kwartaal van 2017 ontstonden er in heel Nederland 61.000 nieuwe vacatures voor technische en bouwberoepen. In vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s samen waren dat er 5.700. Het gaat hier om de regio’s Achterhoek, FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Werkgevers komen steeds moeilijker aan technisch personeel

De arbeidsmarkt voor technische beroepen wordt krapper. Momenteel is de arbeidsmarkt voor technische beroepen krap – er zijn weinig kandidaten ten opzichte van het aantal vacatures. In sommige regio’s is de markt zelfs al zeer krap. Dat geldt onder meer voor FoodValley en Rivierenland. Voor werkzoekenden zijn er hierdoor goede kansen op werk.

In de bouw is er vooral vraag naar vakspecialisten zoals metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie en metaal gaat het om cnc-verspaners, machinemonteurs, lassers en procesoperators. Op middelbaar en hoger technisch niveau zijn werkvoorbereiders, calculators en ontwerper-constructeurs moeilijk te vinden.

Sterke daling WW-uitkeringen

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici daalde de afgelopen jaren sterk door de aantrekkende economie. Verstrekte UWV in 2013 nog 125.000 nieuwe WW-uitkeringen aan technici, in 2017 zijn dit er nog maar 58.000. Ook in de vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici sterk af: van 11.800 in 2013 naar 4.700 in 2017. De kans om binnen 12 maanden weer aan het werk te komen, is voor technici beter dan gemiddeld. Landelijk gaat driekwart van de WW’ers met een technisch beroep binnen een jaar weer aan de slag. Voor alle beroepen samen is dit percentage 65%.

Kansen voor werkzoekenden met affiniteit techniek

UWV werkt samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar beroepen in de techniek. Werkzoekenden behouden tijdens de opleiding hun uitkering en krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht. Werkgevers en opleidingsinstituten verzorgen de opleidingen en bieden meestal een baangarantie. In Gelderland kunnen WW’ers zich in twaalf weken laten omscholen naar monteur elektrotechniek. Veel scholingsprojecten komen tot stand door regionale samenwerking.

De volgende voorbeelden komen uit vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s.

In de Achterhoek start een opleidingstraject tot schilder, speciaal voor mensen met weinig of geen opleiding of ervaring in de schilderbranche.

WerkgeversServicepunt FoodValley startte samen met Upgrade/ROC A12 een project om mensen te interesseren voor werk in de techniek.

In de regio Midden-Gelderland loopt een opleidingstraject tot Elektromonteur. Werkgever, uitzendbureau en WerkgeversServicepunt voeren dit samen uit.

WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen heeft een scholingsproject om kandidaten op te leiden tot data protectie officer en een traject om zij-instromers om te scholen richting technische beroepen zoals timmerlieden, schilders, installatiemonteurs en elektrotechnici.

In Rivierenland is recent de Leerwerkroute Techniek gestart. Het gaat dan om leerwerkplekken voor functies zoals lasser, CV monteur, stukadoor, metselaar of automonteur. Zie voor meer informatie de Factsheet Technische beroepen

De eerste Breezz van 2018 is uit. Het volgende nummer komt uit op 1 mei.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

17 januari vond in het gemeentehuis van Bronckhorst een brede bijeenkomst plaats in het kader van de Regiodeal ‘Achterhoek in Transitie’. Met deze deal wil de Achterhoek de samenwerking tussen regionale partners versterken en afspraken maken met provincie Gelderland, Rijksoverheid en relevante landelijke partijen over de aanpak van en inzet op de opgaven rond wonen en (leegstaand) vastgoed. Het is belangrijk hierin te investeren, zodat we ook in de toekomst een economisch sterke en aantrekkelijke regio blijven!

Extra investeren
Na een welkom door burgemeester Marianne Besselink lichtte wethouder Ted Kok (Aalten) kort de koers toe die sinds 2015 met de Regionale Woonagenda is ingezet door woningcorporaties, gemeenten en provincie. De Achterhoek investeert al heel veel in de woon- en leefomgeving van zijn inwoners. Maar waar kunnen we versnelling in de aanpak creëren, door effectief samen te werken met de verschillende overheden en regionale (markt)partijen? En hoe is daar de hulp van Rijk en provincie bij nodig?

Gezamenlijke ambities
Tijdens het ochtendprogramma kwamen zo’n 50 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, banken, woningcorporaties, provincie en gemeenten bij elkaar om de inhoud van de Regiodeal verder vorm te geven. Centrale vraag: wat zijn onze gezamenlijke ambities voor het behoud van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving?

Korte en lange termijn
Het is noodzakelijk om voldoende recht te doen aan de (woon)behoefte op korte termijn. Bijvoorbeeld voor mensen van buiten de Achterhoek die in de regio aan het werk willen/ gaan, maar hier geen (geschikte) woning kunnen vinden. Een duidelijke wens van o.a. regionale bedrijven met personeelstekort is om hier een oplossing voor te vinden.
Tegelijkertijd is voor lange termijn een regionale (uitvoerings)strategie met ruimte voor lokaal maatwerk nodig. Bevolkingsprognoses en woononderzoeken tonen aan dat woningvraag en -aanbod (type en aantal) in de toekomst steeds meer scheefgroeien en daar moeten we nu al op anticiperen.

Succesvolle opties
In twee deelsessies is gekeken naar instrumenten en aanpakken die succesvol (kunnen) zijn in de Achterhoek en die een plek moeten krijgen in de Regiodeal. Zo is er gesproken over het volledig ontzorgen van mensen die hun woning willen renoveren/verduurzamen, over het begeleiden van boeren die willen stoppen met hun bedrijf, het zoeken naar nieuwe financieringsarrangementen en het bundelen van kennis en expertise.

Gesprek landelijke partijen
‘s Middags gingen de Achterhoekse deelnemers in gesprek met vertegenwoordigers van landelijke partijen (Vereniging Eigen Huis, NVM, MBO-Raad, Rabobank, SVn, UNETO-VNI, Kadaster) over hun visie op en rol bij de woon- en leefopgaven van de Achterhoek en de Regiodeal.

Gezamenlijke aanpak
Eén van de conclusies van de bijeenkomst: het is belangrijk dat regionale en landelijke partijen (marktpartijen, maatschappelijke organisaties zoals onderwijs en zorg en overheden) de meerwaarde zien van een gezamenlijke aanpak en zich daarom achter de Regiodeal scharen. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid en bereiken we alleen als alle betrokkenen hier samen aan werken en zich er actief voor inzetten.

Een groot aantal ondernemers uit onze gemeente heeft vanaf eind 2017 deelgenomen aan enkele ontbijtsessies om te komen tot een Economische agenda voor Bronckhorst.
 
De eindstreep komt in zicht en u bent welkom om op woensdag 21 februari a.s. om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in zaal Bi-j Nolda aan de Dr. Grashuisstraat 3 in Zelhem via korte pitches kennis te nemen van de resultaten.
 
Verder is er de gelegenheid om na afloop onder het genot van een drankje met elkaar te netwerken.
 
U kunt zich via onderstaande link voor de bijeenkomst aanmelden:
 
www.bronckhorst.nl/economischeagenda