Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Steeds meer vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Ook in Gelderland blijft er de komende jaren behoefte aan vakmensen in de techniek. UWV werkt steeds meer samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie.

Techniek is een belangrijke motor van de economie: landelijk werken 1,2 miljoen mensen in een technisch beroep. Alleen in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen werken nog meer mensen. Dit blijkt uit een factsheet van UWV over technische beroepen. In het derde kwartaal van 2017 ontstonden er in heel Nederland 61.000 nieuwe vacatures voor technische en bouwberoepen. In vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s samen waren dat er 5.700. Het gaat hier om de regio’s Achterhoek, FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Werkgevers komen steeds moeilijker aan technisch personeel

De arbeidsmarkt voor technische beroepen wordt krapper. Momenteel is de arbeidsmarkt voor technische beroepen krap – er zijn weinig kandidaten ten opzichte van het aantal vacatures. In sommige regio’s is de markt zelfs al zeer krap. Dat geldt onder meer voor FoodValley en Rivierenland. Voor werkzoekenden zijn er hierdoor goede kansen op werk.

In de bouw is er vooral vraag naar vakspecialisten zoals metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie en metaal gaat het om cnc-verspaners, machinemonteurs, lassers en procesoperators. Op middelbaar en hoger technisch niveau zijn werkvoorbereiders, calculators en ontwerper-constructeurs moeilijk te vinden.

Sterke daling WW-uitkeringen

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici daalde de afgelopen jaren sterk door de aantrekkende economie. Verstrekte UWV in 2013 nog 125.000 nieuwe WW-uitkeringen aan technici, in 2017 zijn dit er nog maar 58.000. Ook in de vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici sterk af: van 11.800 in 2013 naar 4.700 in 2017. De kans om binnen 12 maanden weer aan het werk te komen, is voor technici beter dan gemiddeld. Landelijk gaat driekwart van de WW’ers met een technisch beroep binnen een jaar weer aan de slag. Voor alle beroepen samen is dit percentage 65%.

Kansen voor werkzoekenden met affiniteit techniek

UWV werkt samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar beroepen in de techniek. Werkzoekenden behouden tijdens de opleiding hun uitkering en krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht. Werkgevers en opleidingsinstituten verzorgen de opleidingen en bieden meestal een baangarantie. In Gelderland kunnen WW’ers zich in twaalf weken laten omscholen naar monteur elektrotechniek. Veel scholingsprojecten komen tot stand door regionale samenwerking.

De volgende voorbeelden komen uit vijf Gelderse arbeidsmarktregio’s.

In de Achterhoek start een opleidingstraject tot schilder, speciaal voor mensen met weinig of geen opleiding of ervaring in de schilderbranche.

WerkgeversServicepunt FoodValley startte samen met Upgrade/ROC A12 een project om mensen te interesseren voor werk in de techniek.

In de regio Midden-Gelderland loopt een opleidingstraject tot Elektromonteur. Werkgever, uitzendbureau en WerkgeversServicepunt voeren dit samen uit.

WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen heeft een scholingsproject om kandidaten op te leiden tot data protectie officer en een traject om zij-instromers om te scholen richting technische beroepen zoals timmerlieden, schilders, installatiemonteurs en elektrotechnici.

In Rivierenland is recent de Leerwerkroute Techniek gestart. Het gaat dan om leerwerkplekken voor functies zoals lasser, CV monteur, stukadoor, metselaar of automonteur. Zie voor meer informatie de Factsheet Technische beroepen

De eerste Breezz van 2018 is uit. Het volgende nummer komt uit op 1 mei.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

17 januari vond in het gemeentehuis van Bronckhorst een brede bijeenkomst plaats in het kader van de Regiodeal ‘Achterhoek in Transitie’. Met deze deal wil de Achterhoek de samenwerking tussen regionale partners versterken en afspraken maken met provincie Gelderland, Rijksoverheid en relevante landelijke partijen over de aanpak van en inzet op de opgaven rond wonen en (leegstaand) vastgoed. Het is belangrijk hierin te investeren, zodat we ook in de toekomst een economisch sterke en aantrekkelijke regio blijven!

Extra investeren
Na een welkom door burgemeester Marianne Besselink lichtte wethouder Ted Kok (Aalten) kort de koers toe die sinds 2015 met de Regionale Woonagenda is ingezet door woningcorporaties, gemeenten en provincie. De Achterhoek investeert al heel veel in de woon- en leefomgeving van zijn inwoners. Maar waar kunnen we versnelling in de aanpak creëren, door effectief samen te werken met de verschillende overheden en regionale (markt)partijen? En hoe is daar de hulp van Rijk en provincie bij nodig?

Gezamenlijke ambities
Tijdens het ochtendprogramma kwamen zo’n 50 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, banken, woningcorporaties, provincie en gemeenten bij elkaar om de inhoud van de Regiodeal verder vorm te geven. Centrale vraag: wat zijn onze gezamenlijke ambities voor het behoud van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving?

Korte en lange termijn
Het is noodzakelijk om voldoende recht te doen aan de (woon)behoefte op korte termijn. Bijvoorbeeld voor mensen van buiten de Achterhoek die in de regio aan het werk willen/ gaan, maar hier geen (geschikte) woning kunnen vinden. Een duidelijke wens van o.a. regionale bedrijven met personeelstekort is om hier een oplossing voor te vinden.
Tegelijkertijd is voor lange termijn een regionale (uitvoerings)strategie met ruimte voor lokaal maatwerk nodig. Bevolkingsprognoses en woononderzoeken tonen aan dat woningvraag en -aanbod (type en aantal) in de toekomst steeds meer scheefgroeien en daar moeten we nu al op anticiperen.

Succesvolle opties
In twee deelsessies is gekeken naar instrumenten en aanpakken die succesvol (kunnen) zijn in de Achterhoek en die een plek moeten krijgen in de Regiodeal. Zo is er gesproken over het volledig ontzorgen van mensen die hun woning willen renoveren/verduurzamen, over het begeleiden van boeren die willen stoppen met hun bedrijf, het zoeken naar nieuwe financieringsarrangementen en het bundelen van kennis en expertise.

Gesprek landelijke partijen
‘s Middags gingen de Achterhoekse deelnemers in gesprek met vertegenwoordigers van landelijke partijen (Vereniging Eigen Huis, NVM, MBO-Raad, Rabobank, SVn, UNETO-VNI, Kadaster) over hun visie op en rol bij de woon- en leefopgaven van de Achterhoek en de Regiodeal.

Gezamenlijke aanpak
Eén van de conclusies van de bijeenkomst: het is belangrijk dat regionale en landelijke partijen (marktpartijen, maatschappelijke organisaties zoals onderwijs en zorg en overheden) de meerwaarde zien van een gezamenlijke aanpak en zich daarom achter de Regiodeal scharen. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid en bereiken we alleen als alle betrokkenen hier samen aan werken en zich er actief voor inzetten.

Een groot aantal ondernemers uit onze gemeente heeft vanaf eind 2017 deelgenomen aan enkele ontbijtsessies om te komen tot een Economische agenda voor Bronckhorst.
 
De eindstreep komt in zicht en u bent welkom om op woensdag 21 februari a.s. om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in zaal Bi-j Nolda aan de Dr. Grashuisstraat 3 in Zelhem via korte pitches kennis te nemen van de resultaten.
 
Verder is er de gelegenheid om na afloop onder het genot van een drankje met elkaar te netwerken.
 
U kunt zich via onderstaande link voor de bijeenkomst aanmelden:
 
www.bronckhorst.nl/economischeagenda

 

De gemeente Bronckhorst maakt gebruik van het aanbod van Glasvezel buitenaf (voorheen
CIF) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de gemeente. Het
mantelbuisproject is opgeschort. Voor de definitieve overeenkomst voor de aanleg van de
mantelbuis was nog een laatste juridische check nodig in de markt, om zeker te weten of in
het buitengebied geen andere breedbandactiviteiten stonden gepland. Dit om uit de
discussie van staatssteun te blijven. Glasvezel buitenaf deed Bronckhorst hierop een nieuw
en concreet aanbod voor een 100% dekkend glasvezelnetwerk, waarvan de aanleg in 2018
kan starten. Wethouder Paul Seesing: “Ons doel is zo snel mogelijk glasvezel. We weten dat
veel mensen in ons buitengebied zitten te springen om een snelle internetverbinding. Een
juridische strijd met Europa of andere partijen willen we niet. Dat kost tijd en geld en brengt
ons niet dichterbij glasvezel. Wij hebben daarom in alle wijsheid besloten ons flexibel op te
stellen en het aanbod van Glasvezel buitenaf te accepteren.”
Start aanleg 3e kwartaal 2018
Het aanbod van Glasvezel buitenaf houdt het volgende in:
• Aanleg gaat door na een geslaagde vraagbundeling, waarbij minimaal 50% van de
bewoners zich aanmeldt voor een abonnement
• Er wordt een 100% dekkend netwerk aangelegd met een gelijk aanbod voor alle
bewoners
• Bewoners kunnen kiezen uit meerdere dienstenleveranciers
• Dat het vastrecht van €12,50 per maand bedraagt en gekoppeld is aan het
abonnement. Het vastrecht kan ook worden afgekocht voor € 1600,-
• Glasvezel buitenaf start in februari 2018 met de voorbereidingen. Einde
vraagbundeling is half mei 2018, start voorgenomen aanleg in het 3e kwartaal 2018
• In de week van 12 maart vinden informatieavonden voor bewoners van het
buitengebied plaats. Hiervoor ontvangen de bewoners een uitnodiging.
Mantelbuizennetwerk
KPN toonde als provider interesse in het mantelbuizennetwerk. Gesprekken tussen de
gemeente en KPN leidden nog niet tot definitieve overeenstemming over de voorwaarden
voor het gebruik van het mantelbuizennetwerk. Nu Glasvezel buitenaf een concreet aanbod
heeft gedaan, kan de gemeente niet aan de voorwaarden van KPN voldoen en is het
mantelbuisproject opgeschort.

Hengelo (Gld), 23 januari 2018
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman, cluster
Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.

Bestuur en leden kijken terug op een goed verlopen ledenvergadering/nieuwjaarsborrel.

Kijk voor de foto's op: 

https://www.bkbronckhorst.nl/foto-s/ledenvergadering-2018

 

 

2018 01 17 Foto

A.s. woensdag hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering/nieuwjaarsborrel. Ook als uw bedrijf (gevestigd in de gemeente Bronckhorst) geen lid is van de BKB, maar dit misschien wel zou willen worden, dan bent u hier met uw partner van harte welkom.

Locatie: Hotel Bakker Vorden, inloop 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur. Na afloop van de vergadering onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig bijpraten of netwerken.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.bkbronckhorst.nl/agenda/evenementdetail/93/-/nieuwjaarsborrel-ledenvergadering

Of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag tot ziens!

Uit de Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek blijkt dat de beroepsbevolking in de periode tot 2030 met 19.000 personen afneemt. Het is dus een stevige opgave om de Achterhoekse economie minstens zo goed te laten groeien als de Nederlandse, zoals de ambitie is van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2.0.

Volgens prognoses zal het aantal leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek met 5.800 afnemen, een daling van 30%.
Lees het rapport Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek

Innovatie
Om én de teruggang in arbeidskrachten op te vangen én een economische groei te realiseren is innovatie van groot belang. Immers door innovatie kan met relatief minder mensen meer omzet worden gerealiseerd zodat de arbeidsproductiviteit stijgt. Desondanks zijn er zo’n 2.660 extra werknemers nodig om deze groei te realiseren. Naast de uitbreidingsvraag krijgt de Achterhoek tot en met 2025 te maken met een vervangingsvraag (mensen die de arbeidsmarkt verlaten door o.a. pensioen) van 25.000 werknemers.
Dat betekent dat ruim 27.000 nieuwe werknemers nodig zijn in 2025. In de bouwnijverheid, de (slimme) maakindustrie en de HTSM zal het aantal banen het sterkst toenemen, naast een forse vraag naar personeel in de zorgsector. Overschot van personeel zal met name komen vanuit de zakelijke-, financiële- en overige dienstverlening.

Talent behouden
Naast de maximale inzet op innovatie, om de arbeidsproductiviteit te laten stijgen, is het nodig om maximaal in te zetten op het behouden van talent (zoals het verhogen van de doorstroom van leerlingen uit de regio naar de arbeidsmarkt, het terughalen van jongeren en ouderen die buiten de regio een baan hebben) en het benutten van mensen die op dit moment nog niet werkzaam zijn (zij-instromers, mensen met een uitkering, statushouders).

Achterhoekse partijen maken de komende maanden een concrete agenda om gezamenlijk deze opgave te realiseren.

Bron: POA Achterhoek

 

Hebt u een leegstaand gebouw in het buitengebied? Misschien komt het sloopfonds van pas! 

 

Sinds medio 2015 kunnen eigenaren van overbodige gebouwen in het buitengebied gebruik maken van het Sloopfonds. Dit is een tegemoetkoming die wij u bieden om de stap naar sloop gemakkelijker te kunnen zetten. De regeling loopt in ieder geval nog tot eind 2017. De ervaringen gebruiken wij om een duurzame (regionale) regeling op te stellen om sloop te stimuleren.

Voordeel van tijdig slopen

Gebouwen die niet meer worden gebruikt, kosten wel geld. Denk hierbij aan de kosten van verzekering, onroerend zaak belasting en wellicht het onderhoud. Door de wetgeving, die stelt dat asbesthoudende daken vanaf 2024 verboden zijn, kan uw verzekering de opstallen mogelijk niet meer in de dekking meenemen. Overdenk ook de gevolgen van een brand waarbij asbestdeeltjes weg waaien. Het opruimen kan een kostbare situatie zijn.

Het sloopfonds

Iedereen die opstallen bezit buiten de bebouwde kom kan aan de regeling meedoen. De vergoeding is € 10,00 per m2 met een maximum van € 7.500,- per adres. De leges voor een eventuele bestemmingswijziging worden ook vergoed (€ 5.000,-). De sloopregeling kan gecombineerd worden met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Ook is de sloopregeling te combineren met de Achterhoekse pilot ‘Zon op erf’.

Landschappelijke kwaliteit

De verwachting is dat de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied overbodig worden. Om onnodige leegstand tegen te gaan, wil de gemeente sloop van leegstaande gebouwen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude veeschuur. Met name schuren hebben vaak asbestdaken die volgens landelijk regelgeving uiterlijk in 2024 verwijderd moeten zijn.

Veel animo

Er is al behoorlijke animo voor het Sloopfonds. Bijna 50 mensen gaven aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan de pilot. Met 25 mensen is inmiddels een overeenkomst opgesteld, in 10 gevallen is de bestemming van het kavel gewijzigd van agrarisch naar wonen. Het gaat in totaal om ongeveer 11.500 m2 aan te slopen gebouwen.

Meer weten of een beroep doen op het fonds?

De volledige regeling vindt u op www.bronckhorst.nl/sloopregeling. Neem een kijkje en doe er uw voordeel mee! 

Dat er in de Achterhoek en ook binnen de gemeente Bronckhorst vele innovatieve bedrijven zijn die topproducten en –diensten leveren is lang niet bij iedereen bekend. Dat maakt het voor die bedrijven lastig om jong talent aan te trekken. Om dit te veranderen zet CEO for a day jongeren één dag op de directeursstoel van zo’n bedrijf.

Bianca Lowik (20) uit Ruurlo is één van die jongeren. Ze studeert Technische Bedrijfskunde aan Saxion Hogeschool en is momenteel fulltime stagiaire bij Contour Advanced Systems in Varsseveld. Ze maakte een dag vrij om CEO for a day te zijn van bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility uit Groenlo. […]

Lees hier het volledige interview met Bianca, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.
Er is ook een vlog gemaakt door Bianca. Bekijk hem hier.

 


 
BKB verbindt en versterkt!