Op woensdagavond 8 november konden we als leden op bezoek bij 3 lidbedrijven. Het werd een leuke en informatieve avond over energie en de duurzame opwekking hiervan. Geheel passend in de doelstelling van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn!

Na een uitleg over de mogelijkheden voor goedkope en duurzame energieinkoop door Hans de Silva van Energiebemiddeling.nl volgde een presentie van Keizon en Keigroen over o.a. de mogelijkheden van opwekking van energie d.m.v. windmolens.

Bij Ordelman & Dijkman werd ingegaan op het "nieuwe bouwen" waarbij steeds meer wordt geprefabiceerd en huizen en gebouwen zodanig worden ontworpen dat ze zelf de erergie opwekken die nodig is. Alle tekeningen zijn in 3D (BIM). Klanten kunnen hierdoor bijv. hun eigen badkamer inrichten en gelijk met een 3D bril zien hoe het er uit gaat zien en ook wat de kosten zijn.

Na alle zeer interessante en leerzame informatie volgde een gezellig samenzijn waar onder het genot van een hapje en een drankje nog lang werd nagepraat.

Energiebemiddeling, Keizon/Keigroen en Ordelman & Dijkman heel hartelijk bedankt.

Kilk hier voor de foto's https://bkbronckhorst.nl/foto-s/energiebemiddeling-keizon-ordelman-dijkman

 

 

 

 

De vierde Breezz van 2017 is uit. Het volgende nummer komt uit in februari.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier

De provincies Gelderland en Overijssel presenteerden samen met 23 regionale partners op 31 oktober de actie-agenda GO VOORT. Gedeputeerden Conny Bieze (Gelderland) en Bert Boerman (Overijssel) beschrijven hierin samen met gemeenten, regio’s, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen hoe ze als gezamenlijke organisaties de ontwikkeling van slimme mobiliteit willen inzetten om Oost-Nederland nog aantrekkelijker te maken. Dat gaat over zelfrijdende voertuigen, maar bijvoorbeeld ook over het samen slimmer organiseren van vervoer en het sturen op het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen. Rode draad in de actie-agenda is doen, leren én beter doen!

Typisch Oost

Slimme Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om onze samenleving te verbeteren. In de actie-agenda GO VOORT wordt toegelicht hoe de regio inspeelt op nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, en hoe het toepassen van nieuwe mobiliteitsvormen de unieke kenmerken van de regio Oost-Nederland versterkt. Die kenmerken zijn onder meer de kwaliteit van ruimte, het goede vestigingsklimaat en het plezierige wonen. Alles tegen de achtergrond van het ‘noaberschap’ wat de regio zo typeert. Deze natuurlijke organisatiekracht wordt direct zichtbaar door de brede samenwerking die er is om de nieuwe mobiliteits-toekomst vorm te geven; want niet alleen gemeenten en Rijkswaterstaat doen mee, maar ook kennisinstituten als de Universiteit Twente, Windesheim en de HAN. De actie-agenda nodigt bovendien bedrijven en instellingen in de regio expliciet uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en inzet van slimme mobiliteitsoplossingen. In Oost-Nederland realiseren we op dit moment al meer dan 50 ‘slimme’ projecten, die ter inspiratie in de actie-agenda worden uitgelicht.

Actie

In de actie-agenda (PDF 5 MB) presenteren de 25 initiatiefnemers negen gezamenlijke acties. De acties richten zich op de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Denk aan leefbare en goed bereikbare binnensteden, vraagafhankelijke vervoerssystemen die ook nog eens duurzaam en emissieloos zijn, en het gebruik van allerhande ‘data’ om ons vervoer beter én veiliger te maken. De actie-agenda GO VOORT markeert ook de start van een kennis- en ontwikkelplatform Slimme Mobiliteit Oost-Nederland. Op dit platform leren we vanuit praktijkervaringen om verandering in gedrag, techniek en organisatie voor slimmere mobiliteit te versnellen. Zo worden er bijvoorbeeld dit najaar een reeks van open colleges georganiseerd rond het thema Slimme Mobiliteit. De colleges zijn toegankelijk voor professionals en geïnteresseerden. Slimmere mobiliteit krijgt pas echt betekenis door dingen sámen te doen, te leren en het de volgende keer nóg beter te doen. Oost-Nederland heeft er zin in en is er klaar voor!

Bron: provincie Gelderland

Op woensdag 8 november organiseren voetbalvereniging "Betaald voetbal De Graafschap B.V." en bedrijven uit de Gebouwde Omgeving het event “Scoor met Techniek”.


Het event is gericht op leerlingen HAVO-3 en VMBO 3-4. In stadion de Vijverberg laten regionale bedrijven zien hoe talent zich kan ontwikkelen in de Gebouwde Omgeving. De leerlingen kunnen kennismaken met alle beroepen die in deze boeiende sector een rol spelen. Nadere info: http://www.scoormettechniek.nl/

 

 

Eind september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek bijna een kwart lager dan een jaar geleden. Ook voor heel 2017 en 2018 verwacht UWV dat de WW daalt, in de Achterhoek nog sterker dan landelijk.

Eind september waren er in de Achterhoek 5.614 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.711 minder dan vorig jaar en betekent een daling van 23,4%. De daling in de Achterhoek is sterker dan landelijk. Dit beeld blijft voorlopig zo.

Download de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie 
Bron: UWV

Regio in Beeld

Ieder jaar wordt rond oktober verslag gedaan van de ontwikkelingen en knelpunten binnen de arbeidsmarktregio. Het rapport, Regio in Beeld, laat zien hoe de regio Achterhoek er voorstaat als het gaat om de arbeidsmarkt. 
Bron: UWV

Krapteberoepen: moeilijk vervulbare vacatures

Sommige beroepen bieden een goede kans op werk, omdat er weinig geschikte kandidaten zijn voor bepaalde vacatures. UWV laat op landelijk en regionaal niveau zien in welke beroepen deze kansen liggen.
Het overzicht met krapteberoepen (kansrijke beroepen) voor de Achterhoek vindt u o.a. op de website van Nieuw Werk Sectorplan Achterhoek
Bron: UWV

Digitaal dashboard Basiscijfers Jeugd geactualiseerd

Op 23 oktober hebben SBB en UWV het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd geactualiseerd. Deze keer heeft er een update plaats gevonden van de volgende data:

  • WW-instroom
  • Niet-werkende werkzoekenden
  • Werkhervatting na WW
  • Gestarte beroepspraktijkovereenkomsten (bpvo’s)
  • Erkende leerbedrijven
  • Regionale stagependel

Jongeren profiteren van de aantrekkende economie: ze belanden minder snel in de WW. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd.
Bron: S-BB/ UWV

Arbeidsmarkt Infographic Achterhoek

Deze infographic is een afgeleide van de Matchcare Arbeidsmarktrapportage, die is gebaseerd op de
Matchcare vacaturebank. Deze vacaturebank geeft een actueel, dagelijks overzicht van een groot deel van alle op het internet gepubliceerde vacatures.
Dit biedt inzicht in de actuele arbeidsmarkt, ingedeeld naar onder mee regio, vakgebied en niveau.

Gemiddeld staan er dagelijks 1900 vacatures open in de Achterhoek, 59% van de vacatures zitten in de techniek, op alle niveaus.
Bron vacatures: Jobfeed

 

De gemeente Bronckhorst gaat door met het plan om een buizennetwerk aan te leggen voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Dit stellen b en w voor aan de gemeenteraad. De raad besluit hierover in zijn vergadering van 26 oktober.

In juli deed de gemeente een oproep aan de markt om in het buizennetwerk te participeren. Hierop reageerden meerdere partijen, waarbij KPN interesse toonde. Gemeente en KPN hebben de intentie uitgesproken om de gesprekken voort te zetten met het doel te komen tot een samenwerkingsovereenkomst die de aanleg van dit glasvezelnetwerk mogelijk maakt. Als de overeenkomst een feit is, krijgen alle woningen in onze buitengebieden de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een glasvezelnetwerk. Voor het einde van het jaar wordt meer duidelijkheid verwacht en zullen beide partijen hier gezamenlijk over communiceren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Bronckhorst samen met de omliggende gemeenten intensief overleg gevoerd met diverse partijen en provincie Gelderland om grootschalige aanleg van glasvezel in de Achterhoek voor elkaar te krijgen. Dit leidde niet tot een concrete aanpak voor de gemeente Bronckhorst. Wethouder Paul Seesing: “Wij besloten daarom het heft in eigen hand te nemen en een alternatief plan te ontwikkelen. We hebben nu een doorbraak. Op korte termijn glasvezel voor iedereen in het buitengebied van Bronckhorst, dit is fantastisch nieuws!”

Bewoners van de Gelderse grensregio

Tegen welke grenzen lopen bewoners in de Gelderse grensregio aan? Welke kansen liggen er in de samenwerking tussen de Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Borken, Kleve en Wesel? Bijna 2,5 miljoen mensen wonen in de grensstreek Gelderland Noordrijn-Westfalen. Hiervan woont de helft in de provincie Gelderland. Inwoners en ondernemers in de grensstreek weten dat samenwerken over de landsgrenzen heen tot prettiger wonen, werken én leven leidt.

Praat mee

Provinciale Staten van Gelderland horen graag wat uw ervaringen zijn. Kom op 15 november 2017 naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 - 1945 in Groesbeek en praat mee over wonen, werken en studeren in de grensregio. Inloop vanaf 17.00 uur en het debat is van 18.00 tot 20.00 uur.

Uitspraken van bewoners in de grensstreek

Geen OV-studentenkaart voor Duitse student

Daniel, Duitse student aan de Radboud Universiteit, forenst tussen zijn woonplaats aan de Duitse grens en Nijmegen. ‘De trein is op 200 meter afstand van mijn huis, maar helaas heb ik geen OV-studentenkaart, zoals de Nederlandse studenten. Ik reis daarom met de auto want dat is goedkoper.’

Persoonlijk gesprek bij de bank

Alex was verrast dat hij in Duitsland werd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om met de bank in de buurt kennis te maken. ‘In Nederland regelen we bijna alles digitaal en is de bank onpersoonlijk geworden, alleen gericht op winst. Het is een eye-opener dat je nu in Duitsland weer de meerwaarde ontdekt van écht aandacht en tijd hebben voor elkaar. Dat zijn we in Nederland bijna helemaal kwijtgeraakt.’

Diploma niet geldig over de grens

Vera, MBO-scholiere, heeft haar opleiding afgerond. ‘Met mijn opleiding zou ik zo aan de slag kunnen over de grens, maar mijn diploma is daar niet geldig.’

Samenwerking in de grensstreek

Op een aantal gebieden verloopt de samenwerking in de grensstreek prima. Zo zijn er succesvolle culturele grensoverschrijdende initiatieven. Ook weten overheden aan weerszijden van de grens elkaar te vinden als het om (water)veiligheid gaat. En er is ruimte voor verbetering. Daarom hebben bestuurders van diverse overheden begin dit jaar samen een actielijst opgesteld met oplossingen voor belemmeringen waar inwoners, ondernemers en studenten in de grensregio tegenaan lopen. Tot resultaten komen kost tijd.

Debat gaat in op de volgende thema’s

Succesvolle grensoverschrijdende samenwerkingen

Lokale voorbeelden van brandweer en ambulancezorg in de gemeenten Berkelland en Winterswijk. Wat kunnen we daarvan leren?

Informatievoorziening aan ondernemers en bedrijven

Verbeteren van de informatievoorziening en dienstverlening aan bedrijven die over de grens willen ondernemen. Regels en juridische belemmeringen verminderen.

Diploma-erkenning en gelijke studentenrechten

Het erkennen van diploma’s vereenvoudigen en belemmeringen voor het volgen van een stage of leerplek zoveel mogelijk verminderen.

Mobiliteit

Regionale bereikbaarheid verbeteren en een aantrekkelijke grensregio zijn.

Meer informatie

Meld je aan voor het Gelders debat of kijk op onze website voor meer informatie.

Onder de naam SmartHub Achterhoek hebben ruim zestig ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek hun krachten gebundeld. In heel Nederland promoten ze de stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties voor jong hoger opgeleid talent.

Samen sterker
Jan Kaak (Kaak Group) en Toin de Ruiter (Bonsen Reuling) zijn nauw betrokken bij het ontstaan en de groei van SmartHub Achterhoek. Samen met andere vertegenwoordigers van de drie Achterhoekse O’s (ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties) nemen ze deel aan de Regiegroep Smart Industry. Jan Kaak: “In de Achterhoek hebben we veel toonaangevende bedrijven die volop aan het innoveren zijn en geweldige carrièrekansen bieden voor jong talent. Ondernemers constateerden echter dat het moeilijk is om jong talent te vinden en aan zich te binden. Omdat deze jongeren voor de toekomst van een vitale Achterhoek hard nodig zijn, sloegen we als ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen. Met economische regiomarketing onder de naam SmartHub Achterhoek zetten we gezamenlijk de regio op de kaart als dé stage- en afstudeerregio van Nederland.”

Onbekende kracht van de Achterhoek
Toin de Ruiter: “We hebben ons oor te luisteren gelegd bij de doelgroep en brainstormsessies gehouden met jonge talenten, waarin duidelijk werd dat ze moeite hebben met het vinden van interessante stages en afstudeeropdrachten. Aan de ene kant verbaasden we ons dat jongeren afkomstig uit de Achterhoek niet eens wisten welke interessante bedrijven en carrièrekansen in ‘hun achtertuin’ liggen. Aan de andere kant kregen we te horen van stagiaires en afstudeerders bij Achterhoekse bedrijven dat ze interessante opdrachten uitvoeren en volop kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Dit was voor ons een signaal dat we iets goeds in huis hebben wat we veel meer moeten uitdragen. Be good and tell it! Te beginnen bij de jongeren die opgegroeid zijn in de Achterhoek, het zogeheten laaghangend fruit.”

Woonboulevard met ruim 60 bedrijven
Jan Kaak: “Zie SmartHub Achterhoek als een soort woonboulevard, waar we namens alle verbonden organisaties onszelf presenteren aan de jonge talenten in heel Nederland, en straks ook daarbuiten. Bedrijven beseffen dat ze in hun eentje maar beperkt exposure, bereik en aanbod hebben, waardoor het moeilijk is om de aandacht van jong talent te trekken. Samen lukt dat veel beter en hebben we ook veel meer te bieden, denk alleen al aan alle vacatures die we op één plek presenteren. Met een continue social mediacampagne komen we nadrukkelijk in beeld bij de doelgroep en bouwen we een grote groep volgers op. Daarnaast promoten studerende ‘Achterhoek ambassadeurs’ SmartHub Achterhoek in hun studentenstad en presenteren we onszelf regelmatig op bedrijvendagen. Jonge talenten die in de Achterhoek werken, kunnen deelnemen aan een speciaal Talent Program. Daarin komen ze regelmatig bijeen voor kennisuitwisseling, persoonlijke groei, een kijkje in de keuken bij andere bedrijven en sociale activiteiten.”

De exposure en impact van SmartHub Achterhoek worden steeds groter. Meer dan 60 organisaties hebben zich al verbonden. Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben samen gezorgd voor financiering in de komende drie jaren, met cofinanciering van de provincie Gelderland. Toin de Ruiter: “Niet alleen bedrijven uit de maakindustrie, ook organisaties uit andere bedrijfstakken onderstrepen dat we jong talent enerzijds nodig hebben en anderzijds veel te bieden hebben. Iedere Achterhoekse organisatie profiteert uiteindelijk van economisch succes in de regio. Hoe meer organisaties zich verbinden met SmartHub Achterhoek, hoe meer jonge talenten de Achterhoek weten te vinden. ”

Projectmanager
De sterke groei van SmartHub Achterhoek maakt dat de organisatie rondom SmartHub ook verder uitgebouwd wordt. Vanaf half oktober is Sandra Junier (30) projectmanager van SmartHub Achterhoek. Zij heeft veel ervaring met het aantrekken en begeleiden van jong talent, onder andere in haar rol als hubmanager voor verschillende Achterhoekse bedrijven. Sandra Junier: “Ik zie mezelf als een spin in het web die alle bestaande en nieuwe initiatieven in de Achterhoek rond het aantrekken van jong talent aan elkaar verbindt. We hebben al veel prachtige voorbeelden die we kunnen inzetten bij de profilering van de Achterhoek als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. En jong talent in Nederland gaat nog veel meer van ons horen!”
SmartHub Achterhoek is een project van Achterhoek2020.

Op de foto v.l.n.r: Jan Kaak, Sandra Junier en Toin de Ruiter

Meer informatie? Zie www.smarthub.nl of neem contact op met Remko ten Brinke: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 06-10557038 

 

Met de Achterhoekse Toekomst Toer gaan we het komende half jaar op reis. Op 10 november maken we de eerste reis over Samen Goed Wonen in de Achterhoek en bezoeken we inspirerende voorbeelden en initiatieven op het gebied van wonen. Hoe ziet flexibel en tijdelijk wonen voor starters eruit? Hoe zorgen jong en oud er samen voor dat ze passende woonruimte krijgen? Hoe kunnen we op nieuwe manieren met ons vastgoed omgaan?

Werk mee aan de nieuwe toekomstagenda voor de Achterhoek en laat je inspireren door mooie voorbeelden. Ga jij met ons mee? De toekomstreis op 10 november begint om 15.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Onder leiding van expeditieleider Gerry bezoeken we onder meer een prachtig bewonersinitiatief in Beltrum wat wonen in de toekomst voor jong en oud mogelijk maakt. In Terborg is te zien hoe in een leegstaande basisschool een mix van woningzoekenden flexibel wordt gehuisvest. Ook gaan we in gesprek over de woonwensen van jongeren in de Achterhoek en hoe tijdelijke woonvormen daar een antwoord op kunnen bieden.

Aanmelden voor deze toekomstreis kan al via toekomsttoer.nl/ikgameeKies in het aanmeldformulier voor de reis Samen Goed Wonen en vul je gegevens in. Soep en broodjes zijn onderdeel van de reis. De opstaplocatie en het programma volgen later.

De derde Breezz van 2017 is uit. Het volgende nummer komt uit in november.

Als u kopij hebt s.v.p. ca. 10 dagen van tevoren sturen naar het secretariaat.

 
Kunt u het document niet zien? Klik hier